FAQ regelgeving volgens AVG

 • Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet voor bescherming van persoonsgegeven, Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG, of GDPR in het Engels), in werking. Worldline heeft haar Algemene Voorwaarden aangevuld met Verwerkingsvoorwaarden om volledig in overeenstemming te zijn met deze nieuwe regelgeving en om te zorgen dat ook de klanten van Worldline aan deze nieuwe regelgeving voldoen.

 • De AVG is een nieuwe EU-regelgeving welke van toepassing is op alle bedrijven, personen en organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dit betekent nieuwe verplichtingen voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken, en meer rechten voor de personen waar deze gegevens toe behoren. Doordat Worldline ook persoonsgegevens verwerkt zijn de Algemene Voorwaarden, voor zover nodig, bijgewerkt.

  Voor meer informatie over AVG verwijzen wij naar deze EU-website.

 • Persoonsgegevens omvatten alle informatie die (in)direct zijn gerelateerd aan een individueel persoon. Denk hierbij aan naam, geboortedatum, geslacht, kaartnummer, transactiebedrag of IP adres.

 • Het is belangrijk om het verschil tussen deze twee partijen te weten. Zo begrijpt u beter waar uw eigen verantwoordelijkheden liggen met betrekking tot databescherming, en waar die van Worldline liggen.

  Een verwerkingsverantwoordelijke beslist welke persoonsgegevens worden bewaard en waarvoor deze worden verwerkt. Deze partij is en blijft de eindverantwoordelijke voor de verwerking van de data.

  Een verwerker kan op verzoek van een verwerkingsverantwoordelijke ingeschakeld worden om (een deel van) de verwerking van persoonsgegevens voor haar rekening te nemen. Deze partij heeft ook AVG verplichtingen, maar mag hierbij alleen persoonsgegevens verwerken volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordlijke.

 • Afhankelijk van de situatie kan Worldline als verwerker of als verwerkingsverantwoordelijke worden aangemerkt. Wanneer Worldline, als acquirer, bijvoorbeeld transacties verwerkt, heeft zij de rol van verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer u als bedrijf betalingen accepteert via uw Worldline betaalpagina (internetkassa), dan bent u de verwerkingsverantwoordelijke en Worldline de verwerker. Worldline stuurt in dit geval de informatie van de betaling op uw betaalpagina door naar de partij die uw betalingen verwerkt (dit kan ook Worldline, als acquirer, zijn).

 • Worldline verwerkt persoonsgegevens over u, uw personeel en kaarthouders. Dit is nodig om haar diensten te kunnen leveren en te voldoen aan de wet. De 'Privacyverklaring' geeft informatie over wat Worldline als verwerkingsverantwoordelijke doet met deze persoonsgegevens.

 • Indien u gebruik maakt van een Worldline betaalpagina (internetkassa), dan stuurt Worldline persoonsgegevens (zoals kaartnummer, bedrag, etc.) door naar de partij die uw transacties verwerkt (de acquirer). In de Verwerkingsvoorwaarden zijn de verplichtingen voor deze activiteiten door Worldline (als verwerker) naar u als klant opgenomen.

 • - Wij verzoeken u de Verwerkingsvoorwaarden Worldline door te lezen indien u sips, giftcards of CUG/CPS van ons afneemt. Deze stellen Worldline in staat om namens u persoonlijke gegevens te verwerken. Indien deze Verwerkingsvoorwaarden op u van toepassing zijn, dan heeft Worldline u deze per post doen toekomen.
  - Wij verzoeken u om onze Privacyverklaring, zoals vermeld op de website, door te lezen. Dit geeft u meer informatie over hoe Worldline persoonsgegevens verwerkt voor eigen doeleinden.
  - In de Privacyverklaring van uw bedrijf (indien bestaand) moet u Worldline vermelden als derde partij die persoonsgegevens verwerkt.
  - Indien er naar wordt gevraagd moet u uw klanten informeren over de rol van Worldline als verwerkingsverantwoordelijke dan wel als verwerker.

 • Het verwerken van persoonsgegevens is een van de belangrijkste activiteiten van Worldline. Worldline is het afgelopen jaar druk bezig geweest om te zorgen dat alle persoonsgegevens op een juiste en veilige wijze behandeld zullen blijven, waarbij tevens voldoen wordt aan alle nieuwe verplichtingen vanuit de AVG.

  Worldline kan rekenen op een wereldwijd netwerk van meer dan 80 data protection professionals. Zij hebben het afgelopen jaar alle producten en processen geanalyseerd om te verzekeren dat Worldline uw persoonsgegevens weet te beschermen.

  Daarnaast geven trainingen, processen en het Worldline beleid alle werknemers de kennis en middelen om te voldoen aan de AVG.