Kosten, tarieven en btw

Service Fee Compliancy (SFC)

 • De SFC is het bedrag dat jaarlijks door Worldline in rekening wordt gebracht wanneer u met Worldline een overeenkomst heeft voor het accepteren van betaalkaarten (creditcards, pinpassen, etc.).

 • Worldline is continue bezig haar beveiligingssystemen en procedures aan te passen. Deze investering voor een verbeterde veiligheid brengt kosten met zich mee voor het voldoen aan alle regelgeving en de internationale veiligheidsnormen. Hierbij kunt u denken aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en aan de internationale veiligheidsnormen ter bescherming van kaarthoudergegevens (PCI DSS). Een deel van deze kosten zal Worldline voor haar rekening nemen. Helaas zijn wij echter genoodzaakt om ook een deel van deze kosten aan u door te belasten: de Service Fee Compliancy.

 • De fee wordt één keer per jaar in rekening gebracht.

 • Nee, de SFC wordt niet (deels) terugbetaald na de beëindiging van het contract.

 • De toenemende complexiteit van de regelgeving (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de internationale veiligheidsnormen ter bescherming van kaarthoudergegevens (PCI DSS) brengen een reeks verplichtingen en bijkomende kosten met zich mee. Dit zijn de Service Fee Compliancy kosten. Deze kosten worden jaarlijks doorberekend.

 • De SFC wordt middels een automatische incasso jaarlijks bij u in rekening gebracht.

 • Voor meer informatie verwijzen wij u naar Rijksoverheid.

 • Via deze link kunt u belangrijke informatie terugvinden over PCI DSS.

 • De SFC wordt per BTW nummer in rekening gebracht ongeacht hoeveel locaties (aansluitnummers) er onder het BTW nummer vallen.

Kosten en tarieven

 • De hoogte van de interchange kosten is afhankelijk van diverse transactie kenmerken zoals type kaart, acceptatievorm, beveiligingstechnologie, etc. In de tabel ‘pricing framework’ vindt u een overzicht van de hoogte van de interchanges. Het is dus op voorhand niet precies vast te stellen hoe hoog de interchange kosten gaan worden, deze zijn namelijk variabel.

 • Hier vindt u een overzicht van deze kosten.

Algemene vragen over btw

 • Op 1 mei 2021 heeft Worldline NV (België) zijn Nederlandse tak opgericht: Worldline Nederland. Hierdoor is Worldline Nederland – met eigen btw- en KvK-nummer – verplicht om met Nederlandse btw te factureren.

 • Nederlandse klanten van Worldline Nederland betalen btw over de diensten afgenomen bij Worldline Nederland. Is uw bedrijf buiten Nederland gevestigd dan wordt uw btw verlegd. Dat betekent dat u voor de btw moet voldoen aan de eisen van de lokale belastingdienst van het land waarin uw bedrijf is gevestigd.

 • Worldline Nederland is verplicht btw in rekening te brengen over de kosten voor haar dienstverlening aan u, zoals de commissie die u betaalt over de diensten die u afneemt van Worldline Nederland.

 • Enkel indien u een in Nederland gevestigde onderneming bent. Belgische BTW is niet verschuldigd voor in het buitenland gevestigde belastingplichtige klanten. U zult evenwel moeten verifiëren of er lokale BTW verschuldigd is op de transacties in het land waarin u gevestigd bent.

 • Worldline Nederland zal vanaf juni 2022 factureren met Nederlandse btw. U krijgt minstens een maand van tevoren bericht wanneer u uw eerste factuur met verschuldigde btw ontvangt.

 • Dit geldt voor klanten gevestigd buiten Nederland. De btw wordt dan verlegd naar het land waar u gevestigd bent. Dat betekent dat u voor wat betreft btw moet voldoen aan de eisen van de lokale belastingdienst van het land waarin uw bedrijf is gevestigd.

 • Wij adviseren u contact op te nemen met uw accountant. Overweeg eventueel het volgende: 1: Boek het commissiebedrag inclusief btw op de (commissie)kosten grootboekrekening 2: Op het moment dat u de maandelijkse btw-factuur van Worldline Nederland ontvangt, boekt u via een memoriaal boeking het btw-bedrag als credit op de (commissie)kosten grootboekrekening en als debet op de btw-grootboekrekening.

 • De btw wordt berekend op de commissies die gefactureerd worden voor de transacties met internationale betaalkaarten.

 • 21%

 • Ja, indien u in Nederland bent gevestigd betaalt u btw in de betreffende valuta. Indien u buiten Nederland bent gevestigd, wordt de btw verlegd.

 • De btw over uw transacties vanaf medio 2022 wordt automatisch ingehouden op uw uitbetaling.

 • Als uw bedrijf niet in Nederland is gevestigd, dan wordt uw btw verlegd. Dat betekent dat u voor wat betreft btw moet voldoen aan de eisen van de lokale belastingdienst van het land waarin uw bedrijf is gevestigd. Als dit in uw geval betekent dat u btw moet betalen over de geleverde diensten van Worldline Nederland, dan betaalt u deze btw aan uw lokale belastingdienst, niet aan Worldline Nederland. Vraag bij twijfel aan uw accountant of u btw moet betalen over de diensten die u afneemt bij Worldline Nederland.

 • Helaas moeten ook ondernemers die vrijgesteld zijn van btw, ook btw betalen over de afgenomen diensten van Worldline Nederland. Dit is een wettelijke verplichting en een consequentie van het feit dat Worldline Nederland btw-plichtig is.

 • Uw btw-factuur is een samenvattend overzicht van uw transacties en kosten van de afgelopen maand.

 • Het btw-nummer van Worldline Nederland is NL861994231B01.

 • U vindt gedetailleerde informatie op de website van de belastingdienst.

BTW-vragen voor buitenlandse klanten die niet BTW-plichtig zijn

 • U moet bij uw boekhouder of belastingsadviseur nagaan of u op basis van de lokale wetgeving voor BTW-doeleinden geregistreerd moet zijn om BTW aan te geven op dergelijke inkomende diensten. Indien nodig moet u tijdig de vereiste stappen ondernemen voor uw BTW-registratie. Gelieve Worldline op de hoogte te brengen van om het even welke wijziging in uw BTW-status.

 • Dit is afhankelijk van uw recht op aftrek van de BTW. We raden u aan om dit te bekijken met uw accountant/belastingsadviseur.

 • Ja, als de internationale kaarttransactiediensten onderworpen zijn aan de BTW in uw eigen land, dan moet u de plaatselijke BTW van uw land van vestiging aangeven/betalen via de verleggingsregeling. Twijfelt u over de verwerking van de BTW of de BTW-formaliteiten met betrekking tot dergelijke diensten in uw land? Neem dan contact op met uw boekhouder of belastingsadviseur.

 • U zult hoe dan ook geen BTW-bedrag op uw factuur terugvinden. We raden u echter aan om toch met uw boekhouder of belastingadviseur te bekijken of u aan eventuele (andere) plaatselijke BTW-formaliteiten moet voldoen.

 • Ja. Om onze database met klantgegevens up-to-date te houden en u een correct factuur te bezorgen, moet elke verandering in de BTW-status doorgegeven worden aan Worldline.

Advies op maat

Wat zijn de toekomstplannen voor uw bedrijf? Hoeveel (buitenlandse) consumenten verwacht u? Welk kassasysteem gebruikt u? 

Wij denken graag vrijblijvend mee in het vinden van de beste betaaloplossing.

+31 (0)88 - 765 70 10

Stuur een bericht