man using laptop

Raportowanie

Bezpłatna usługa raportowania zapewnia wygodny przegląd transakcji przetwarzanych przez terminale płatnicze i za pośrednictwem płatności e-commerce.

Dzięki raportom dowiesz się o wszystkich transakcjach kartą – w sposób jaki chcesz i kiedy chcesz. Decydujesz, czy chcesz umieścić na liście otrzymane transakcje, czy też dokonane płatności. Możesz również określić częstotliwość i poziom szczegółowości.

Pliki do pobrania