w biurze pracuje dwóch pracowników

Często zadawane pytania

Pytania ogólne

Zapytania o płatności

Jak Worldline rozlicza się ze swoimi Klientami?

Worldline przesyła środki na podane przez Klienta (merchanta) konto bankowe tak często, jak zostało to oreślone we wzajemnej umowie. Środki mogą być przesylane codziennie, raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie czy raz w miesiącu.

Nie otrzymałem od Worldline dziennego przelewu na konto bankowe. Dlaczego?

Worldline gwarantuje wypłatę zgodnie z wybraną przez Klienta częstotliwością tylko pod warunkiem, że terminal miał przeprocesowane zamknięcie dnia przed północą. Worldline nie gwarantuje pojawienia się środków na koncie Klienta w porannej sesji rozliczeniowej. Środki mogą pojawić się również w ostatniej sesji rozliczeniowej.

Dlaczego mój przelew z poprzedniego dnia jeszcze nie dotarł na moje konto bankowe?

Upewnij się, że na terminalu zostało wykonane zamknięcie dnia. Pamiętaj, że Worldline nie gwarantuje pojawienia się środków na koncie Klienta w porannej sesji rozliczeniowej. Środki mogą pojawić się również w ostatniej sesji rozliczeniowej.

Dlaczego najpierw na moje konto bankowe dotarł przelew z transakcjami z soboty i niedzieli, a nie otrzymałem jeszcze przelewu z transakcjami z piątku?

Dyspozycje przelewów wysyłane są do banku po każdym zamknięciu dnia. To od banku zależy w jakiej kolejności procesowane są przelewy. 

Dlaczego kwota dziennego przelewu na konto bankowe jest niższa niż kwota widniejąca na raporcie zamknięcia dnia.

Kwota z raportu dziennego pomniejszona jest zawsze o kwotę naliczonej do transakcji prowizji. Ponadto od kwoty transakcji raz w miesiącu Worldline może pobrać opłatę za terminal - zgodnie z umową. Kwota wypłaty może być również pomniejszona o zwroty wykonane przez Worldline na życzenie Klienta.

Jak zrobić zamknięcie dnia na terminalu?

Prosimy o kontakt z Zespołem Wsparcia pod numerem telefonu  +48 22 717 59 02  wew 1. Jesteśmy dostępni dla Ciebie każdego dnia przez 24h na dobę. W zależności od modelu terminala, nasz pracownik przeszkoli Ciebie z wykonania zamknięcia dnia na terminalu.

Czy zamknięcie dnia można robić kilka razy dziennie?

Zamknięcie dnia na terminalu można zrobić kilka razy dziennie. Raz zamknięte transakcje nie pojawią się na kolejnym zamknięciu. Dla czystości rachunku warto jednak zamiast wielu zamknięć dnia robić zamknięcia zmiany, a jedno zamknięcie dnia zrobić dopiero na koniec dnia pracy.

Na raporcie dziennym widzę transakcję, której nie mogę zidentyfikować na swoim rachunku

Kwota z raportu dziennego pomniejszona jest zawsze o kwotę naliczonej do transakcji prowizji. Ponadto od kwoty transakcji raz w miesiącu Worldline może pobrać opłatę za terminal - zgodnie z umową. Kwota wypłaty może być również pomniejszona o zwroty wykonane przez Worldline na życzenie Klienta. Aby łatwo zidentyfikować transakcję,  zachęcamy do skorzystania z myPortal lub sprawdzenia na raporcie w zakładce  "Szczegółowe rozliczenie".

Zapytania o transakcje

Jak sprawdzić, czy transakcja na daną kwotę przeszła?

Każdą transakcję, natychmiast po jej wykonaniu, można sprawdzić dzwoniąć do Zespołu Obsługi Klienta Worldline na numer telefonu +48 22 457 75 20.  Jesteśmy dostępni dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00. W przypadku transakcji z dni poprzednich, są one zawsze widoczne na zestawieniach dziennych przesyłanych na maila Klienta, a także są widoczne w myPortal.

Co to jest "transakcja niedomknięta"?

Nieliczne transakcje z przyczyn techncznych wymagają ręcznego przeprocesowania. Jeśli Klient ma wątpliwości czy wszystkie transakcje z danego dnia zostały wypłacone, powinien skontakotwac się z Zespołem Obsługi Klienta Worldline  mailowo (cs.pl@worldline.com) lub telefonicznie (+48 22 457 75 20).  Jesteśmy dostępni dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00. 

Czym jest anulowanie transakcji i zwrot?

Na każdym terminalu istnieje możliwość wykonania anulowania (bez kosztów) ostatniej transakcji - w ramach tej samej doby. Sam zwrot, ze względów bezpieczeństwa, możliwy jest tylko w przypadku kilku rodzajów działalności gospodarczej. Zatem jeśli Klient nie ma aktywnego zwrotu na terminalu, może wysłać do Zespołu Obsługi Klienta Worldline  maila ze zdjęciem wydryku z terminala lub danymi transakcji (cs.pl@worldline.com). Pracownik zespołu wykona w  imieniu Klienta zwrot na kartę kupującego. Zwrot może być wykonany tylko na tą samą kartę, która wcześniej była obciążona.

W jaki sposób zrobić kopię wydruku do ostatniej transakcji?

Prosimy o kontakt z Zespołem Wsparcia pod numerem telefonu  +48 22 717 59 02  wew 1. Jesteśmy dostępni dla Ciebie każdego dnia przez 24h na dobę. W zależności od modelu terminala, nasz pracownik przeszkoli Ciebie jak zrobić kopię wydruku z ostatniej transakcji.

Terminal płatniczy

Mam model terminala, który nie jest dopasowany do moich potrzeb biznesowych. Jak mogę dokonać wymiany modelowej?

Jeśłi model terminala, z którego korzystasz nie pasuje do profilu Twojej działalności biznesowej (np. potrzebujesz modelu terminala z PIN padem),  prosimy o kontak z opiekunem handlowym (którego dane znajdziesz w zawartej umowie) lub z Zespołem Obsługi Klienta Worldline mailowo (cs.pl@worldline.com) lub telefonicznie  (+48 22 457 75 20).  Jesteśmy dostępni dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00. 

Nie mogę wykonać żadnej transakcji na terminalu.

Prosimy o kontakt z Zespołem Wsparcia pod numerem telefonu  +48 22 717 59 02  wew 1. Jesteśmy dostępni dla Ciebie każdego dnia przez 24h na dobę. 

Co mam zrobić, jeśli wyświetli się komunikat "Alert Iruuption" lub ,,Tamper" lub inny w kolorze czerwonym?

Ten komunikat oznacza uszkodzenie terminala i konieczność jego naprawy. Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia pod numerem telefonu 22 717 59 01 lub 22 717 59 02. Jesteśmy dostępni dla Ciebie każdego dnia przez 24h na dobę.

Terminal jest zablokowany. Nic nie można na nim zrobić.

Odłącz terminal na co najmniej 1 minutę.

 

Jeśli ten sposób nie pomoże, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia pod numerem telefonu 22 717 59 01 lub 22 717 59 02. Jesteśmy dostępni dla Ciebie każdego dnia przez 24h na dobę.

Co mam zrobić, jeśli czytnik chipów nie reaguje?

Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia pod numerem telefonu 22 717 59 01 lub 22 717 59 02. Jesteśmy dostępni dla Ciebie każdego dnia przez 24h na dobę.

Co mam zrobić, jeśli zobaczę komunikat „no SIM" lub "brak karty SIM”?

Sprawdź ustawienia karty SIM. Informacje na temat uruchamiania znajdziesz w instrukcji obsługi terminala.

 

Jeśli ten sposób nie pomoże, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia pod numerem telefonu 22 717 59 01 lub 22 717 59 02. Jesteśmy dostępni dla Ciebie każdego dnia przez 24h na dobę.

Sprawy techniczne

Moje połączenie internetowe z terminalem płatniczym zostało zerwane. Co mam zrobić?

*Sprawdź swoje połączenie z internetem

* Zrestartuj urządzenie 

*Jeśli połączenie nie zostało przywrócone, odłącz terminal i router od prądu na 1 minutę, podłącz router , sprawdź połłączenie - jeśil połączenie jest prawidłowe - podłącz terminal.

 

Jeśli ten sposób nie pomoże, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia pod numerem telefonu 22 717 59 01 lub 22 717 59 02. Jesteśmy dostępni dla Ciebie każdego dnia przez 24h na dobę.

Mój terminal płatniczy został odłączony od Wi-Fi. Co mam zrobić?

*Sprawdź swoje połączenie z internetem

*Odłącz router od sieci na kilka minut, włącz go i spróbuj ponownie nawiązać połączenie internetowe. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych.

*Sprawdź połączenie WIFI na terminalu/ Podłącz terminal do sieci WIFI raz jeszcze 

*Sprawdź też sygnał

*Na ekranie terminala (symbol anteny) sprawdź, czy sygnał jest wystarczająco silny. Jeśli sygnał jest zbyt słaby,  zmień lokalizację, np. podejdź bliżej okna

*Uruchom ponownie terminal

*Naciśnij czerwony przycisk „Corr” na terminalu mobilnym i przytrzymaj go przez 10 sekund. Terminal wyłączy się. Należy go ponownie włączyć klawiszem zielonym, chyba że jest podłączony do zasilania, wtedy uruchomi się ponownie. 

*Lub odłącz zasilanie routera i terminala na co najmniej 1 minutę.

 

Jeśli ten sposób nie pomoże, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia pod numerem telefonu  22 717 59 01 lub 22 717 59 02. Jesteśmy dostępni dla Ciebie każdego dnia przez 24h na dobę.

Połączenie GPRS/4G z moim terminalem płatniczym zostało zerwane. Co mam zrobić?

*Sprawdź syngał ( ilość kresek zasięgu)

*Zrestartuj urządzenie za pomocą jednoczesnego naciśnięcai klawisza w kolorze żółtym i klawisza z przecinkiem 

*Sprawdz połączenie wykonując konfigurację.

 

Jeśli ten sposób nie pomoże, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia pod numerem telefonu 22 717 59 01 lub 22 717 59 02. Jesteśmy dostępni dla Ciebie każdego dnia przez 24h na dobę.

Co mam zrobić, jeśli widzę komunikat „brak połączenia z PMS”?

Komunikat ten oznacza brak połączenia GPRS/WLAN/LAN. Należy sprawdzić swoje połączenie. 

*dla połączenia GPRS - zrestartuj urządzenie

*dla połączenia WLAN - zrestartuj urządzenie oraz ponownie ustaw połączenie

*dla połączenia LAN -  zrestartuj terminal oraz router

 

Jeśli ten sposób nie pomoże, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia pod numerem telefonu 22 717 59 01 lub 22 717 59 02. Jesteśmy dostępni dla Ciebie każdego dnia przez 24h na dobę.

Zapytania ogólne

Jak otrzymać raport zamknięcia dnia?

Raport zamknięcia dnia jest drukowany jednorazowo z każdego terminala o godzinie ustalonej przez Klienta. Nie ma możliwości wydrukowania go ponownie z urządzenia. Jeśli raport zamknięcia dnia nie wydrukował się lub został zagubiony, skontaktuj się z naszym Zespołem Obsługi Klienta, który przygotuje dla Cienie raport w postaci pliku excel lub pdf.

Specjaliści Zespołu Obsługi Klienta są dostępni dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 mailowo (cs.pl@worldline.com) i telefonicznie (22 457 75 20).

Jak zmienić adres lub inne dane?

Skontaktuj się z naszym Zespołem Obsługi Klienta mailowo (cs.pl@worldline.com) lub telefonicznie (22 457 75 20). Jesteśmy dostępni dla Ciebie od poniedziałku do piatku w godzinach 8.00-17.00. 

Jak mogę zmienić zapisy umowy?

Skontaktuj się z naszym Zespołem Obsługi Klienta mailowo (cs.pl@worldline.com) lub telefonicznie (22 457 75 20). Jesteśmy dostępni dla Ciebie od poniedziałku do piatku w godzinach 8.00-17.00. 

Produkty

BLIK

Co to jest BLIK?

BLIK to sposób płatności dostępny w aplikacjiach mobilnych największych banków działających w Polsce oraz umożliwiający dokonanie płatności na terminalach płatniczych Worldline. 

Jak aktywować BLIKa na moim terminalu?

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Obsługi Klienta. Nasi Specjaliści są dostępni dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 mailowo (cs.pl@worldline.com) i telefonicznie (22 457 75 20).

Co mam zrobić w sytuacji, kiedy płatność BLIK na moim terminalu nie jest dostępna?

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Obsługi Klienta. Nasi Specjaliści są dostępni dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 mailowo (cs.pl@worldline.com) i telefonicznie (22 457 75 20).

Co zrobić w sytuacji, gdy kupujący w aplikacji swojego banku potwierdza płatność BLIK, a na terminalu jest ona odrzucona?

W przypadku jakichkołwiek wątpliwości z statusem transakcji, prosimy o kontakt z Zespołem Obsługi Klienta. Nasi Specjaliści są dostępni dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 mailowo (cs.pl@worldline.com) i telefonicznie (22 457 75 20).

Co mam zrobić w sytuacji, kiedy Klient chce zapłacić BLIKiem?

W tej sytuacji na terminalu Worldline wybierz opcję "sprzedaż", wprowadź kwotę transakcji a następnie wybierz opcję "BLIK". Na terminalu wyświetli się pole do wpisania kodu BLIK.

Jak wygląda proces płacenia BLIKiem na terminalu płatniczym?

W tej sytuacji na terminalu Worldline wybierz opcję "sprzedaż", wprowadź kwotę transakcji a następnie wybierz opcję "BLIK". Na terminalu wyświetli się pole do wpisania kodu BLIK. Klient zobowiązany jest wprowadzić teraz kod autoryzacyjny, wygenerowany w jego aplikacji bankowej i potwierdzić kod zielonym przyciskiem. Następnie, w zależności od ustawień w aplikacj bankowej, Klient może zostać poproszony przez swój bank o potwierdzenie transakcji w swojej aplikajci bankowej.

Jak przeprowadzić transakcję BLIK na naszych terminalach?

 

Jak przeprowadzić transakcję BLIK w aplikacji Tap on Mobile?

 

DCC

Co to jest DCC?

Usługa DCC oznacza dynamiczne przewalutowanie (Dynamic Currency Conversion). Przy użyciu tej funkcji, możesz zaoferować swoim międzynarodowym Klientom możliwość

płatności w ich rodzimej walucie. Dzięki DCC Twoi klienci mogą płacić bezpośrednio w walucie swojej karty płatniczej. Twój terminal automatycznie zidentyfikuje walutę karty

i zaproponuje Klientowi dokonanie transakcji z użyciem DCC. Za naciśnięciem przycisku Klient decyduje, w jakiej walucie chce zapłacić. Usługa DCC dotyczy zarówno płatności na miejscu jak i online.

Jak działa usługa DCC?

Proces płatności z użyciem DCC rozpoczyna się dokładnie tak, jak przy każdej innej transakcji. Cenę zakupu wprowadza się w walucie lokalnej.

Twój Klient wkłada kartę do terminala, aby dokonać płatności. Terminal automatycznie identyfikuje walutę karty i pokazuje kwotę zakupu w walucie lokalnej oraz w walucie karty. 

Posiadacz karty ma możliwość wyboru waluty płatności. Płatność z użyciem DCC nastąpi, gdy posiadacz karty wybierze kwotę w walucie swojej karty. Aby dokonać wyboru musi nacisnąć przycisk poniżej kwoty w wybranej walucie, lub przesunąć zaznaczenie przy pomocy strzałki w górę lub w dół do odpowiedniej opcji i kliknąć OK. Płatność jest realizowana. Potwierdzenie płatności jest wyświetlane Klientowi i drukowany jest paragon. Klient może zabrać kartę. 

Komu dedykowana jest usługa DCC?

Usługa DCC jest dedykowana Państwa Klientom międzynarodowym.

Jakie korzyści przynosi mi usługa DCC jako sprzedawcy?

Dzięki usłudze DCC poszerzasz swoją ofertę i możesz łatwiej dostosować się do potrzeb swoich klientów. Przejrzyste warunki i brak ukrytych kosztów przewalutowania pomoże podnieść poziom satysfakcji Twoich klientów, a dzięki Gwarancji Najlepszego Kursu zmniejszasz ryzyko reklamacji. Co więcej, kiedy Twoi klienci dokonują zakupów za pomocą DCC, otrzymujesz zwrot z tych transakcji (tzw. DCC Payback). Zwrot ten pomaga obniżyć ponoszone przez Ciebie koszty transakcyjne. Zawsze otrzymujesz zwrot w swojej lokalnej walucie.

Które karty obsługują DCC?

Usługa DCC obsługuje następujące karty: Visa, Visa Debit, V PAY, Mastercard, Debit Mastercard, Maestro.

Które waluty są obsługiwane przez DCC?

DCC obsługuje wszystkie najczęściej używane waluty. Aktualna lista walut obecnie obsługiwanych jest dostępna pod adresem worldline.com/merchant-services/dcc

Czy usługa DCC jest bardziej atrakcyjna dla Klientów zagranicznych niż płatność bez DCC?

Tak, ponieważ pozwala międzynarodowym posiadaczom kart:

• zobaczyć na terminalu kwotę, którą faktycznie zapłacą w walucie swojej karty

• korzystać z kursów walutowych, które są codziennie aktualizowane i są widoczne w momencie dokonywania zakupu

• korzystać z naszej gwarancji najlepszego kursu wymiany walut. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj: worldline.com/en-ch/home/main-navigation/solutions/merchants/products/value-added-solutions/dcc/dcc-best-rate.html

Jak obliczany jest kurs wymiany w ramach usługi DCC?

Kurs wymiany walut w ramach DCC obejmuje następujące elementy:

• kurs wymiany walut aktualizowany codziennie w dni robocze około 7:30 czasu środkowoeuropejskiego. Dostarczany jest przez wiodące banki szwjacarskie.

• opłatę za przewalutowanie, marża, tzw. "markup", którą pokrywa posiadacz karty. Jest ona wliczona w cenę końcową transakcji w rodzimej walucie.

Jak posiadacz karty może skorzystać z gwarancji najlepszego kursu wymiany?

Po dokonaniu zakupu Twój klient sprawdza, czy płatność została dokonana tego samego dnia i porównuje kurs wymiany otrzymany od nas, z kursem wydawcy swojej karty, bankiem. Klient wypełnia formularz internetowy i załącza następujące dokumenty:  

- Potwierdzenie dokonania transakcji

- Kopię rozliczenia karty kredytowej lub kopię wyciągu z rachunku karty

Jeśli kurs wymiany banku okazał się dlaTwojego klienta korzystniejszy, zwracamy mu różnicę. Klient może znaleźć wszystkie szczegóły na stronie worldline.com/merchant-services/best-rate.

Czy możliwe jest sprawdzenie kursu wymiany DCC przed zainicjowaniem transakcji na terminalu?

Tak, wystarczy wybrać na terminalu funkcję wydruku aktualnego kursu wymiany DCC, która znajduje się w menu terminala, w zakładce Raporty.  

Jakie są opłaty za przewalutowanie z użyciem DCC / marża?

Prowizja kursowa DCC składa się z kursu wymiany oraz marży. Prowizja od kursu DCC naliczana jest w wyniku poniesionych kosztów przewalutowania oraz w związku z wahaniami na międzynarodowych rynkach walutowych. Takie wahania są przyczyną różnic między kursami DCC a kursami wymiany walut na rynkach międzynarodowych. Marża gwarantuje, że związane z tym ryzyko ponoszone przez nas jest możliwe do kontrolowania i już uwzględnione w kursie wymiany walut. Koszty przewalutowania pokrywa posiadacz karty. Są one wliczone w cenę końcową transakcji.

Czy jako sprzedawca ponoszę jakieś opłaty związane z usługą DCC?

Nie, wszystkie opłaty związane z korzystaniem z usługi DCC pokrywa posiadacz karty płatniczej.

Czy istnieją szczególne zasady, których należy przestrzegać w odniesieniu do DCC?

Nie, wszystkie opłaty związane z korzystaniem z usługi DCC pokrywa posiadacz karty płatniczej.

Czy istnieją szczególne zasady, których należy przestrzegać w odniesieniu do DCC?

Tak, dostawcy usługi DCC muszą przestrzegać następujących zasad:

• przed przystąpieniem do transakcji w ramach DCC muszą poinformować posiadaczy kart o usłudze DCC.

• posiadacz karty musi zawsze mieć możliwość wyboru płatności.

• anulowanie i zwrot transakcji są zawsze możliwe.

Anuluj rezerwację w DCC – wybierz datę pierwotnej transakcji zakupu. Dokonaj nowej rezerwacji w walucie lokalnej.

Jak anulować transakcję w DCC?

Anulowanie i zwrot transakcji DCC są zawsze możliwe. Nie ma różnicy między anulowaniem zwykłej transakcji a transakcji z użyciem DCC. W przypadku transakcji zwrotu (uznania) dodatkowo należy pamiętać, aby wybrać tę samą walutę co w przypadku pierwotnej transakcji.

W jaki sposób zagraniczny Klient może zrealizować płatność w walucie swojej karty?

Proces płatności z użyciem DCC rozpoczyna się dokładnie tak, jak przy każdej innej transakcji. Cenę zakupu wprowadza się w walucie lokalnej.

Twój Klient wkłada kartę do terminala, aby dokonać płatności. Terminal automatycznie identyfikuje walutę karty i pokazuje kwotę zakupu w walucie lokalnej oraz w walucie karty. 

Posiadacz karty ma możliwość wyboru waluty płatności. Płatność z użyciem DCC nastąpi, gdy posiadacz karty wybierze kwotę w walucie swojej karty. Aby dokonać wyboru musi nacisnąć przycisk poniżej kwoty w wybranej walucie, lub przesunąć zaznaczenie przy pomocy strzałki w górę lub w dół do odpowiedniej opcji i kliknąć OK. Płatność jest realizowana. Potwierdzenie płatności jest wyświetlane Klientowi i drukowany jest paragon. Klient może zabrać kartę. 

Jaka kwota transakcji jest widoczna na potwierdzeniu transakcji wydrukowanym z terminala?

Na wydruku z potwierdzeniem transakcji z terminala widoczna jest zarówno kwota w walucie lokalnej, jak i w walucie w której zagraniczny Klient dokonał płatności.

Czy na potwierdzeniu transakcji wydrukowanym z terminala jest widoczny kurs wymiany walut?

Tak, ten kurs jest widoczny na potwierdzeniu. Uwzględnia on w sobie opłatę za przewalutowanie.

Czy jest możliwe szkolenie z zakresu uslugi DCC?

Jeśli chcesz bliżej poznać usługę DCC, zachęcamy do zapoznania się z bezpłatnym szkoleniem dostępnym pod linkiem worldline.com/merchant-services/dcc-training . Szkolenie trwa około 14 minut i dostępne jest w języku polskim. Aby zmienić język szkolenia, w górnym lewym rogu prezentacji z menu trzeba wybrać odpowiedni język.

W jakiej walucie otrzymam przelew za transakcję DCC?

Przelew za transakcję dokonaną w DCC zawsze otrzymasz w swojej lokalnej walucie.

Co się stanie, jeśli przy transakcji DCC terminal pokaże tylko waluty EUR i USD, a Klient powie, że chce zapłacić w CHF?

Klient ma jedynie wybór pomiędzy walutami wyświetlanymi na terminalu. Waluta karty wyświetlana na terminalu ustalana jest na podstawie informacji uzyskanych z karty (z numeru BIN). Bank wydający kartę przydziela określone numery BIN określonym walutom i komunikuje te informacje do systemów kartowych Visa i MasterCard. Na podstawie tych informacji terminale Worldline odczytują kartę i rozpoznają walutę.

Co to oznacza sytuacja, jeśli transakcja DCC zostanie odrzucona, podczas gdy transakcja w walucie lokalnej zostanie pomyślnie przetworzona?

Taka sytuacja oznacza, że bank wydający kartę płatnicza nie pozwala na realizację transakcji DCC. W ten sposób Klient

jest zmuszony zapłacić w lokalnej walucie danego kraju, w którym dokonuje transakcji. Przeliczenia dokona jego bank w jego kraju. 

Co oznacza "Markup over ECB rate"?

"Markup over ECB" jest to wartość procentowa marży w stosunku do ostatniego kursu podawanego przez Europejski Bank Centralny. Kurs ten dostępny jest na stronie https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html. Aktualizowany jest w dni robocze około godziny 16:00 czasu środkowoeuropejskiego. Widoczny jest na wyświetlaczu terminala podczas inicjowania transakcji oraz na potwierdzeniu transacji DCC w momencie, w momencie do płatności użwana jest karta wydana w jednym z krajów Unii Europejskiej. W przypadku transakcji dokonywanej kartą wydaną poza Unią Europejską Klient zobaczy wyłącznie opłatę za przewalutowanie, marżę (inaczej "markup").

Czy istnieją jakieś materiały marketingowe DCC, ułatwiające promowanie usługi wśród moich Klientów? Gdzie mogę je zamówić?

Materiały marketingowe DCC można zamówić za darmo przez naszą stronę internetową.

Worldline Tap on Mobile

Co to jest Worldline Tap on Mobile?

Worldline Tap on Mobile to terminal aplikacyjny, który można zainstalować na dowolnym urządzeniu mobilnym np. smartfonie lub tablecie i korzystać z niego jak z terminala płatniczego do akceptacji transakcji zbliżeniowych, realizowanych zarówno kartami płatniczymi, jak i mobilnymi portfelami. 

Jeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z usługi Worldline Tap on Mobile, wypełnij formularz kontaktowy (https://worldline.com/pl-pl/home/main-navigation/git/contact-sales.html)

Jaka jest różnica pomiędzy portalem internetowym Tap on Mobile a myPortal?

Aby zarejestrować swoje urządzenia i zarządzać nimi, potrzebujesz portalu internetowego Tap on Mobile. Z koleji nasz portal klienta myPortal zapewnia bardziej szczegółowy przegląd wszystkich transakcji, opłat i płatności wykonanych też na terminalach stacjonarnych.

Jakie warunki muszę spełnić, aby korzystać z usługi Worldline Tap on Mobile na moim urządzeniu?

Twój smartfon lub tablet z systemem operacyjnym Android musi spełniać następujące wymagania bezpieczeństwa lub funkcje aplikacji Tap on Mobile:

*wersja systemu operacyjnego Android 11 i nowsze

*aktywne usługi mobilne Google (GMS)

*aktywnepołączenie internetowe

*aktywne NFC

To, czy Twoje urządzenie jest kompatybilne z aplikacją Tap on Mobile, jest sprawdzane podczas instalacji aplikacji. Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoje urządzenie jest kompatybilne przed podpisaniem umowy, możesz pobrać aplikację Tap on Mobile tutaj. Aby następnie skonfigurować aplikację i zawrzeć umowę, zarejestruj się tutaj. Po zarejestrowaniu otrzymasz wiadomość e-mail ze wszystkimi informacjami potrzebnymi do skonfigurowania aplikacji.

Jakie warunki są wymagane do akceptacji płatności poprzez usługę Worldline Tap on Mobile?

*Upewnij się, że masz dostęp do internetu. 

*Sprawdź, gdzie najlepiej przykładać kartę - miejsce, w którym sygnał NFC jest najmocniejszy możesz sprawdzić w menu aplikacji ''Wyszukaj antenę NFC''

*Po przyłożeniu, trzymaj kartę stabilnie.

*Nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów. Poczekaj na komunikat potwierdzający wykonanie transakcji.

Czy razem z usługą dostaję urządzenie mobilne?

W aplikacji Tap on Mobile jest jednorazowy limit transakcji w wysokości 50 000 PLN.

Nie mogę akceptować transakcji powyżej 100 PLN. Dlaczego?

Sprawdź w sklepie Google Play, czy zainstalowana jest aplikacja Worldline Tap on Mobile Pinpad. Ta aplikacja jest wymagana, aby umożliwić wprowadzanie kodu PIN. (zobacz też: Dlaczego trzeba zainstalować drugą aplikację „Worldline Tap on Mobile Pinpad”?)

Jakie środki płatności są akceptowane za pośrednictwem usługi Worldline Tap on Mobile?

Akceptowane są zbliżeniowe karty kredytowe i debetowe oraz płatności mobilne:

*Visa

*Visa Debit

*V PAY

*Mastercard

*Debit Mastercard

*Maestro

*Apple Pay

*Google Pay

*Samsung Pay

Czy za pośrednictwem usługi Worldline Tap on Mobile można płacić BLIKiem?

Nie, za pośrednictwem uslugi Worldline Tap on Mobile nie można płacić BLIKiem.

Czy aplikacja Tap on Mobile działa na iPhonie lub iPadzie?

Nie, w tej chwili obsługiwane są tylko urządzenia z systemem operacyjnym Android. 

Jak zarejestrować nowe urządzenia?

Po podpisaniu umowy na korzystanie z usługi Worldline Tap on Mobile wysłany jest email aktywacyjny. Poprzed link zawarty w tym mailu zarejestrujesz się do ''Portalu Sprzedawcy''. Następnie po rejestracji, w sekcji ''Terminale'' wybierz terminal który chcesz aktywować i wybierz opcję ''Rejestracja''. Do rejestracji będzie potrzebny kod z aplikacji którą, chcesz zaktywować.

Czy mogę korzystać z aplikacji Tap on Mobile poza Polską?

Tak, w wymienionych krajach możesz dokonywać transakcji: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islania,Lichtenstein Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry oraz Wielka Brytania.

Kto może korzystać z aplikacji Tap on Mobile?

Z Tap on Mobile mogą korzystać jednoosobowe firmy z rejestracją i bez, korporacje i spółki osobowe, władze publiczne, gminy, spółdzielnie, fundacje, organizacje charytatywne lub stowarzyszenia. Aplikacja nie może być używana do celów prywatnych.

Jakich autoryzacji i informacji wymaga aplikacja Tap on Mobile, aby bezpiecznie akceptować płatności kartą?

Worldline jako certyfikowany i regulowany dostawca usług finansowych zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich wytycznych i wymagań zgodnie z międzynarodowym standardem bezpieczeństwa PCI, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich transakcji na Twoim urządzeniu z Androidem.

 

Podczas instalacji aplikacji z urządzenia z systemem Android wymagane będą następujące autoryzacje i informacje:

* Upoważnienie do korzystania z NFC - do odczytania karty kredytowej lub debetowej wymagany jest dostęp NFC (Near Field Communication).

* Upoważnienie do dostępu/zarządzania kamerą - w celu bezpiecznego wprowadzenia kodu PIN aplikacja wymaga uprawnień, które zapewniają, że podczas procesu płatności nie będzie można nagrywać wyświetlacza. Chroni Cię to przed naduzyciami. 

* Uprawnienia do zarządzania połączeniami - aplikacja musi zapewniać, że proces płatności nie zostanie przerwany na przykład przez połączenie telefoniczne. W tym celu Tap on Mobile wymaga ustawienia siebie jako domyślnego identyfikatora dzwoniącego i aplikacji spamującej.

* Autoryzacja lokalizacji urządzenia - lokalizacja jest używana dla paragonu cyfrowego. Dzięki temu możesz dostarczyć swoim klientom pokwitowanie z lokalizacją płatności. Lokalizacja urządzenia jest również wykorzystywana do spełnienia wymogów bezpieczeństwa lub do wykrywania ewentualnego nieuczciwego użycia aplikacji.

* Usługi ułatwień dostępu - te uprawnienia są potrzebne, aby aplikacja nie była ukryta podczas procesu płatności i była zawsze otwarta i widoczna.

 

Różne autoryzacje i informacje służą zapewnieniu bezpieczeństwa każdej pojedynczej transakcji. Zmienia to Twoje urządzenie z Androidem w terminal płatniczy, w tym żądanie kodu PIN dla kwot powyżej 100 PLN.

Gdzie mogę zobaczyć szczególy wykonanej transakcji?

Wszystkie dane dokonanych transakcji znajdzieś w sekcji ''Historia transakcji'' . Przegląd wszystkich zaksięgownych transakcji jest dostępny w bezpłatnym portalu internetowy myPortal; link i dane dostępowe otrzymasz e-mailem po podpisaniu umowy  z Worldline.

Jak mogę dokonać codziennego zamknięcia?

W aplikacji nie jest dostępne codzienne zamykanie. Każda transakcja jest realizowana online i zamykana automatycznie o pólnocy każdego dnia.

Kiedy pieniądze z transakcji trafią na moje konto bankowe?

Płatność następuje w ciągu kolejnych 1-2 dni roboczych. Jeśli przetworzysz transakcję dzisiaj, kwota pojawi się na koncie bankowym 1-2 dni robocze później.

Co to jest Safety.net?

SafetyNet jest to specjalne zabezpieczenie stworzone przez Google i implementowane w systemie operacyjnym Android.

Co oznacza komunikat ''Validation error" lub "błąd atestacji"?

Jeśli podczas otwierania aplikacji Tap on Mobile widzisz komunikat ''Validation error" lub "Błąd atestacji", jest to spowodowane niepoprawnie zaktualizowaną wersją aplikacji. W takiej sytuacji należy ponownie zainstalować aplikację Tap on Mobile, a także Tap on Mobile PINPAD.  Pamietaj, aby przed ponowną instalacją odinstalować obie aplikacje. Dopiero po deinstalacji możesz ponownie zainstalować obie aplikacje wyszukujac je w sklepie Google Play.

 

Jeśli ponowna instalacja aplikacji nie rozwiązuje problemu, skontaktuj się z naszym Zespołem Wsparcia Technicznego pod numerem telefonu 22 717 59 01 lub 22 717 59 02. Jesteśmy dostępni dla Ciebie każdego dnia przez 24h na dobę.

Nie pamiętam PINu do aplikacji Tap on Mobile. Jak mogę go odzyskać?

W przypadku kiedy nie pamiętasz PINu do logowania do aplikacji Tap on Mobile, najlepszym rozwiązaniem jest kompletna reinstalacja aplikacji. Najpierw jej usunuęcie, a następnie ponowna instalacja. 

Drugim sposobem jest wejście w ustawienia telefonu i wybór opcji: ‘’Wyczyść dane’’ aplikacji Tap on Mobile. W tym przypadku należy postąpić tak jak przy pierwszej aktywacji aplikacji.

Przy próbie korzystania z usługi Worldine Tap on Mobile pojawia się komunikat "link rejestracyjny wygasł".

Aktywacyjny email jest ważny 14 dni. Jeśli link rejestracyjny wygasł i potrzebujesz nowego linku, skontaktuj się z naszym Zespołem Wsparcia Technicznego pod numerem telefonu 22 717 59 01 lub 22 717 59 02. Jesteśmy dostępni dla Ciebie każdego dnia przez 24h na dobę.

Weryfikacja mojego urządzenia nie udała się. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Wymaganiem aplikacji Tap on Mobile jest blokada ekranu urządzenia poprzez PIN, hasło lub odcisk palca. Blokadę należy ustawić na urządzeniu na którym korzystasz z aplikacji Tap on Mobile.

Czy można na bieżąco zmieniać walutę transakcji w Tap on Mobile?

Przy podpisaniu umowy jest wybrana jedna waluta, która będzie waultą domyślną. Można ją zmienić podpisując aneks do umowy.

Przy próbie korzystania z aplikacji Tap on Mobile pojawiają się komunikaty o różnych błędach.

W tej sytuacj skontaktuj się z naszym Zespołem Wsparcia Technicznego pod numerem telefonu 22 717 59 01 lub 22 717 59 02. Jesteśmy dostępni dla Ciebie każdego dnia przez 24h na dobę.