Käyttöehdot

 

Olet nyt yhteydessä Worldlinen julkiseen verkkosivustoon. Sivuston sisältämät tiedot ja sisältö tarjotaan seuraavien ehtojen mukaisesti, ja tämän verkkosivuston käyttäminen ja jatkuva käyttö merkitsee näiden ehtojen täydellistä hyväksymistä:

Tämän sivuston tarkoituksena on antaa tietoa Worldline S.A.:sta, sen sidosyrityksistä ja tytäryhtiöistä, (jäljempänä yhdessä Worldline tai "me" / "meitä" / "meidän"), sen organisaatiosta, sen osastojen tarjoamista tuotteista ja palveluista sekä osakekurssin kehityksestä. Nämä tiedot ovat kuitenkin vain esittely Worldlinen tuotteista ja palveluista, eivätkä ne ole sopimussidonnaisia. Jos haluat solmia minkä tahansa sopimuksen, ota yhteyttä suoraan emoyhtiö Worldline S.A.:han tai johonkin sen tytäryhtiöistä. 

Ellei toisin mainita, tämän verkkosivuston sisältö, mukaan lukien, mutta ei siihen rajoittuen, sen sisältämät tekstit ja kuvat sekä niiden sijoittelu ovat Worldlinen omaisuutta. Kaikki tällä verkkosivustolla käytetyt tai mainitut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Mitään tämän sivuston sisältöä ei saa tulkita siten, että se antaisi mitään oikeutta, joko nimenomaisesti tai epäsuorasti lisenssin tai muunlaisen oikeuden kautta, mihin tahansa tekijänoikeuteen, patenttiin, tavaramerkkiin tai muuhun Worldlinen tai minkä tahansa kolmannen osapuolen omistusoikeuteen. Tätä sivustoa ja sen sisältöä, mukaan lukien, mutta ei siihen rajoittuen, teksti, grafiikka, kuvat, äänet, videot, html-koodi ja painikkeet, ei saa kopioida, jäljentää, muokata, julkaista uudelleen, ladata, lähettää, lähettää, siirtää tai levittää millään tavalla ilman Worldlinen etukäteen antamaa kirjallista lupaa, paitsi että voit ladata, näyttää ja tulostaa yhden kopion aineistosta yhdelle tietokoneelle yksinomaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen, että et muuta aineistoa millään tavalla ja pidät koskemattomana kaikki tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muut omistusoikeusilmoitukset.

Tällä sivustolla tarjotut tiedot ovat ilmaisia ja ainoastaan tiedotustarkoituksiin, eivätkä ne luo liiketoiminta- tai ammatillista palvelusuhdetta sinun ja Worldlinen välille. Tällä sivustolla olevat linkit voivat johtaa palveluihin tai sivustoihin, joita Worldline ei ylläpidä. Tällaisiin kolmansien osapuolten palveluihin tai sivustoihin ei liity mitään ilmoitusta, arviota tai takuuta, eikä Worldline ota vastuuta tällaisista muista sivustoista tai palveluista ja niiden sisällöstä. Linkki toiseen sivustoon tai palveluun ei ole kyseisen sivuston tai palvelun hyväksyntä. Tämän sivuston tai minkä tahansa sivuston kautta linkitetyn sivuston tai palvelun käyttö tapahtuu omalla vastuullasi.

Vaikka Worldline pyrkii kohtuullisin toimin sisällyttämään tälle verkkosivustolle tarkkoja ja ajantasaisia tietoja, tämä verkkosivusto saattaa sisältää epätarkkuuksia, vanhentuneita tietoja tai kirjoitusvirheitä. Näin ollen Worldline ei anna mitään takuita tai vakuutuksia tässä esitettyjen tietojen tarkkuudesta tai täydellisyydestä. Worldline ei myöskään ota minkäänlaista vastuuta, velvollisuutta tai vastuuta tämän sivuston sisällössä olevista virheistä tai laiminlyönneistä.

Worldlinen tuotteiden ja palveluiden nimet, kuvat, logot ja valokuvat ovat Worldlinen ja/tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Tämän verkkosivuston käytön aikana tehdyt viittaukset kolmansien osapuolten tarjoamiin tietoihin, sisältöön, tavaroihin, tuotteisiin, prosesseihin tai palveluihin kauppanimellä, tavaramerkillä, valmistajalla tai muulla tavalla eivät välttämättä merkitse tai tarkoita, että Worldline olisi hyväksynyt tai suosittanut niitä tai liittynyt niihin. Lisäksi tämä verkkosivusto voi olla linkitetty muille verkkosivustoille, joita Worldline ei julkaise, valvo tai ylläpidä. Worldline ei ole tarkistanut mitään tai kaikkia sivustoihin linkitettyjä sivustoja, eikä Worldline ole vastuussa näiden sivustojen sisällöstä tai niiden ulkopuolisista sivuista tai muista sivustoihin linkitetyistä sivustoista. Worldline tarjoaa nämä linkit sinulle vain avuksesi, eikä minkään linkin sisällyttäminen tällaisille sivustoille tarkoita, että Worldline hyväksyisi kyseisiä sivustoja.

Worldline ei vaadi omistusoikeutta materiaaliin, jonka annat tämän verkkosivuston kautta, mukaan lukien, mutta ei siihen rajoittuen, palaute ja ehdotukset tai viestit, lataukset, syötteet tai muut toimitukset. Worldline ei ole vastuussa käyttäjän toimittaman materiaalin sisällöstä tai näkemyksistä. Worldline pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan seuloa lähettämääsi sisältöä ja muokata, siirtää, poistaa ja/tai kieltäytyä hyväksymästä sisältöä, joka Worldlinen arvion mukaan rikkoo näitä käyttöehtoja tai on muutoin oikeudellisista tai muista syistä sopimatonta tai epäsopivaa.

Lähettämällä aineistoa tälle verkkosivustolle annat Worldlinelle ja kaikille Worldlinen valtuuttamille henkilöille tekijänpalkkioista vapaan, jatkuvan, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, rajoittamattoman, maailmanlaajuisen lisenssin käyttää, kopioida, muokata, lähettää, myydä, hyödyntää, luoda johdannaisteoksia, jakaa ja/tai esittää tai näyttää julkisesti kyseistä aineistoa kokonaan tai osittain millä tahansa tavalla tai missä tahansa välineessä (olipa se sitten tiedossa nyt tai kehitetty myöhemmin) mihin tahansa tarkoitukseen, jonka Worldline voi valita.

Tämän verkkosivuston käyttö ja selailu tapahtuu omalla vastuullasi. Worldline tai mikään muu sivuston luomiseen, tuottamiseen tai toimittamiseen osallistunut osapuoli ei ole vastuussa mistään suorista, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista tai rangaistusluonteisista vahingoista, jotka johtuvat tai saattavat johtua tämän sivuston tai tämän sivuston kautta linkitettyjen sivustojen käyttämisestä. Rajoittamatta edellä mainittua, kaikki tällä sivustolla oleva tarjotaan sinulle "sellaisena kuin se on" ja "sellaisena kuin se on saatavilla" ilman minkäänlaisia takuita, joko nimenomaisia tai epäsuoria, mukaan lukien, mutta ei siihen rajoittuen, epäsuorat takuut kaupallisesta kelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkaamattomuudesta.

Worldline voi milloin tahansa tehdä muutoksia, parannuksia, korjauksia ja/tai muutoksia tähän verkkosivustoon ja näihin käyttöehtoihin.

Worldline voi kerätä lokitietoja Worldlinen verkkosivustoa selaavista henkilöistä ymmärtääkseen ominaisuuksien ja sivujen kokonaiskäyttöä. Tätä tarkoitusta varten Worldline käyttää Google Analyticsia. Välttääkseen henkilötietojesi keräämisen Googlen toimesta Worldline on asettanut työkalun tavalla, joka estää IP-osoitteiden keräämisen. Worldline tai Google eivät pysty tunnistamaan yksittäisten henkilöiden toimintaa.

Henkilökohtaisia lisätietoja voidaan kerätä myös uutiskirjeen tai Worldlinen Premium-palveluiden tilaamisen yhteydessä. Worldline käsittelee näitä henkilötietoja ainoastaan asianmukaisen tuen ja palvelun tarjoamiseksi. Mitään näistä tiedoista ei jaeta kolmansille osapuolille.

Koska tietosuojalla ja turvallisuudella on merkitystä, Worldline-sivusto sijaitsee Euroopan unionissa, jotta voidaan taata asianmukainen suojelun taso kaikille kerätyille ja käsitellyille tiedoille. Tietojen siirto Euroopassa ja erityisesti sovellustuen tarpeisiin tapahtuu EU:n mallilausekkeiden mukaisesti asianmukaisen suojan tason takaamiseksi.

Lisätietoja siitä, miten Worldline käsittelee henkilötietojasi, saat tutustumalla tietosuojailmoitukseemme.

Kun käyttäjät vierailevat verkkosivuillamme, tietokoneelle asennetaan evästeitä, joiden avulla voimme parantaa verkkosivujemme toimintaa esimerkiksi varmistamalla, että käyttäjät löytävät tarvitsemansa helposti. Jos haluat lisätietoja evästeiden käytöstä, tutustu evästeilmoitukseemme.

Jos jokin näiden ehtojen osa katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi, täytäntöönpanokelvoton osa tulkitaan sovellettavan lain mukaisesti niin, että se vastaa mahdollisimman hyvin osapuolten alkuperäistä tarkoitusta, ja loput määräyksistä pysyvät täysin voimassa.

Worldlinen laiminlyöntiä vaatia tai valvoa näiden ehtojen minkä tahansa määräyksen tiukkaa noudattamista ei saa tulkita luopumiseksi mistään määräyksestä tai oikeudesta. Osapuolten välinen menettelytapa tai kauppatapa eivät muuta mitään näiden ehtojen määräystä.

Näihin ehtoihin sovelletaan Ranskan lakia ja niitä tulkitaan Ranskan lain mukaisesti. Kaikki Worldlinea vastaan nostetut kanteet on nostettava Ranskassa.

Lehdistötiedotteet

Worldlinen lehdistötiedotteet esitetään tällä verkkosivustolla ainoastaan historiallisiin tarkoituksiin. Worldlinen toimittamat tiedot olivat oikeita tiedotteen julkaisuhetkellä, jollei samanaikaisesti tiedotteen kanssa painetusta, tulevaisuutta koskevia lausumia koskevasta vastuuvapauslausekkeesta muuta johdu. Sijoittajien ei pidä olettaa, että näissä asiakirjoissa annetut lausunnot pysyvät voimassa myös myöhemmin. Worldline ei tarkista aiempia julkaisuja sen määrittämiseksi, ovatko ne edelleen paikkansapitäviä, ja tällaisten julkaisujen sisältämät tiedot voivat olla korvattavia. Worldline ei ole velvollinen päivittämään lausuntoja tai lehdistötiedotteita. Tämän sivun kautta saatavissa olevat taloudelliset tiedot ovat ainoastaan sen päivämäärän tai niiden päivämäärien mukaisia, jolloin ne on laadittu. Tällaiset tiedot ovat saattaneet vanhentua. 

JOS NÄITÄ EHTOJA EI HYVÄKSYTÄ TÄYDELLISESTI, TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ ON PÄÄTETTÄVÄ VÄLITTÖMÄSTI.

worldline.com on rekisteröity ja sen omistaa Worldline S.A., joka on ranskalainen osakeyhtiö ("société anonyme"), joka on asianmukaisesti järjestäytynyt ja laillisesti toimiva Ranskan lakien mukaisesti ja jonka rekisteröity kotipaikka on Tour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex, Ranska ja jonka yritysnumero Nanterren kaupparekisterissä on 378 901 946.

syyskuu 2022