selfonboarding faq

Najczęściej zadawane pytania dotyczące self-onboardingu

Zanim zaczniesz

 • Nasza oferta jest dostosowana do potrzeb małych firm i  jest skierowana do podmiotów gospodarczych. Nie jest to  aplikacja bankowa, ani osobiste narzędzie wymiany finansowej.

 • Numer rejestracyjny, dane bankowe firmy, kopia dowodu tożsamości, struktura udziałów lub UBO (Ultimate Beneficial Owner), sprawozdanie finansowe, licencja branżowa.

  Dokumenty te nie gwarantują zatwierdzenia umowy. W ramach analizy ryzyka sprawdzimy wszystkie dokumenty i poinformujemy Cię, jeśli coś wymaga wyjaśnienia lub jeśli zdecydujemy się nie kontynuować współpracy.

 • Jesteśmy zobligowani do oceny ryzyka wykorzystania naszych produktów i usług do prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Musimy poznać naszych klientów i ich firmy, dlatego zadajemy wszystkim naszym klientom szczegółowe pytania. Można to porównać do kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Każdy musi ją przejść, aby personel ochrony mógł zidentyfikować osoby, które wymagają dokładniejszej kontroli. Nasza współpraca pozwoli powstrzymać działalność przestępczą.

  Firma Worldline, jako agent rozliczeniowy i dostawca usługi płatniczej, jest prawnie zobowiązana do szczegółowej weryfikacji Twojej firmy, jej udziałowców i modelu biznesowego.

Rejestracja

  • Nazwa firmy (oficjalnie zarejestrowana): prawnie zarejestrowana nazwa używana w oficjalnych pismach spółki (np. na fakturach) lub przy rejestracji spółki.
  • Nazwa firmy (z perspektywy klienta): nazwa sklepu / firmy używana do promowania firmy wśród klientów.
 • Jest to dziedzina, którą zajmuje się Twoja firma. Potrzebujemy dodatkowych informacji o Twojej branży, aby ocenić potencjalne ryzyko.

 • Każda osoba w firmie, która może podpisać umowę (sygnatariusz). Dokumenty te muszą być kompletne; w przeciwnym razie nie można ukończyć wdrożenia rozwiązania.

  W przypadku stowarzyszeń można zarejestrować wszystkie osoby, które są wskazane w statucie lub regulaminie dotyczącym podpisywania dokumentów.

Po rejestracji

  • Sprawdź folder ze spamem.
  • Skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej i poproś o ponowne wysłanie potwierdzenia (numer telefonu obsługi technicznej można znaleźć w oficjalnych wiadomościach e-mail, które przesłaliśmy podczas rejestracji).
 • Tak, nasz zespół ds. ryzyka może potencjalnie skontaktować się z Tobą bezpośrednio, jeśli brakuje mu dokumentów lub informacji niezbędnych, aby zidentyfikować Cię jako klienta. To działanie ma na celu ochronę użytkownika oraz naszej firmy, a także potwierdzenie, że wykonano wszystkie kroki niezbędne do finalizacji umowy.

  • W niektórych przypadkach możliwe jest, że nasz zespół ds. ryzyka będzie potrzebował dokładnego sprawdzenia uzasadnienia biznesowego, co może mieć wpływ na czas dostawy urządzenia.
  • Ważne jest, aby wypełnić wszystkie pola tak dokładnie, jak to możliwe, aby ułatwić ocenę ryzyka.

Wykaz działalności, których nie obsługujemy

1.0. Wymagania dotyczące wdrożenia

W tej sekcji możesz przeczytać o tym, jakiego rodzaju informacji i dokumentacji wymaga firma Worldline przed uruchomieniem usługi akcpetacji przyjmowaniapłatności.

Firma Worldline, jako agent rozliczeniowy i dostawca usługi płatniczej, jest prawnie zobowiązana do szczegółowej weryfikacji Twojej firmy, jej udziałowców i modelu biznesowego. W związku z tym przeprowadzimy tego typu weryfikację w ramach procesu wdrożenia, przed uzyskaniem pełnego dostępu do naszych usług, a także w ramach okresowych przeglądów istniejących kont.

Prośba o dodatkową dokumentację 

W zależności od modelu biznesowego, struktury podmiotu oraz towarów lub usług, które będziesz sprzedawać za pośrednictwem firmy Worldline, możemy poprosić o dodatkową dokumentację w celu zweryfikowania wszelkich aspektów Twojej działalności, które mogą być dla nas niejasne. 

Może to być na przykład dodatkowe potwierdzenie modelu biznesowego, struktury własności lub kontroli albo kwalifikacji zawodowych osób wykonujących lub świadczących określone usługi (np. dyplom / licencja medyczna, licencja taksówkarska, struktura własności i kontroli itp.) 

2.0. Dokument rejestracyjny spółki

UWAGA: Skrytka pocztowa nie może stanowić oficjalnego adresu firmy.

3.0. Wyciąg bankowy sprzedawcy

Alert

Wymagania dotyczące wszystkich rodzajów dokumentacji

Alert

4.0. Dowód tożsamości

4.1. Wymagania dotyczące dokumentu tożsamości

Alert

5.0. Weryfikacja własności

Beneficjent rzeczywisty (UBO) to osoba(-y) fizyczna(-e), która(-e) posiada(-ją) co najmniej 25% akcji, sprawuje(-ją) znaczną kontrolę lub mają uprawnienia decyzyjne nad klientami. Sposób weryfikacji ma za zadanie potwierdzić, że charakter własności lub kontroli nie jest ukryty za złożonymi strukturami prawnymi, a osoby mające znaczący wpływ mogą być zidentyfikowane, zweryfikowane i poddane ocenie pod kątem ryzyka. 

Gdy nie można zidentyfikować UBO w strukturze własności i kontroli, należy wyznaczyć alternatywnego beneficjenta rzeczywistego (ABO). Jest to osoba fizyczna na stanowisku decyzyjnym, która zostanie odnotowana jako beneficjent rzeczywisty w przypadku braku rzeczywistego UBO.

verification ownership
 • W niektórych przypadkach musimy poprosić Cię o przedstawienie dodatkowych dokumentów w celu zweryfikowania struktury własności i kontroli Twojej firmy:

  • Schemat własności i kontroli
  • Umowa akcjonariusza
  • Umowa partnerska 

  W przypadkach złożonych struktur, w których szczególnie wymagane jest zachowanie należytej staranności:

  • Kontrola za pomocą innych środków
  • Akcje na okaziciela
 • Schemat własności i kontroli jest wizualnym diagramem struktury własności i kontroli podmiotu lub podmiotów zaangażowanych w spółkę i określa ostatecznych beneficjentów rzeczywistych (UBO).

 • The full ownership and control structure of all entities and UBOs under review, including all intermediate companies;

  • pełną strukturę własności i kontroli wszystkich podmiotów i UBO podlegających przeglądowi, w tym wszystkich spółek pośredniczących,
  • oficjalną nazwę podmiotu prawnego, formę prawną i kraj rejestracji dla każdego podmiotu na wykresie,
  • stosunek własności i kontroli pomiędzy podmiotami, w tym procentowy udział własności,
  • w jaki sposób spełnione są kryteria identyfikacji UBO, na przykład osoba fizyczna posiadająca ponad 25% wszystkich akcji,
  • ponadto dokument musi być opatrzony podpisem potwierdzającym zgodność schematu organizacyjnego ze stanem faktycznym, z imieniem i nazwiskiem oraz wskazaniem stanowiska osoby podpisującej, a także datą złożenia podpisu (nie więcej niż 6 miesięcy wstecz).
  • Osoba zatrudniona w firmie, która jest wykwalifikowanym specjalistą (prawnik, księgowy lub audytor), i której kwalifikacje można sprawdzić za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej organizacji branżowej. Organizacja branżowa musi działać w kraju rejestracji spółki lub w jednym z krajów, w których zarejestrowany jest inny podmiot wymieniony w schemacie własności i kontroli.
  • Osoba spoza firmy lub wyspecjalizowany organ, certyfikowany przez firmę konsultingową, notariusza, prawnika, audytora lub innego równoważnego dostawcę usług prawnych z kraju rejestracji podmiotu prawnego lub podmiotów prawnych poddawanych przeglądowi.

6.0. Wymagania dotyczące strony internetowej i aplikacji

Jeśli chcesz akceptować płatności online, istnieje kilka wymagań dotyczących treści, które muszą być wyraźnie widoczne w witrynie Twojego sklepu internetowego lub firmy. 

W związku z tym poprosimy Cię o podanie adresu URL do działającej witryny / aplikacji lub środowiska testowego, abyśmy mogli upewnić się, że Twój serwis internetowy spełnia wymagania określone na następnej stronie.

6.1. Regulamin

 • Działająca witryna lub środowisko testowe musi zawierać następujące elementy:
  1. nazwę podmiotu prawnego,
  2. jasny opis oferowanego produktu lub usługi, w tym dokładne ceny i dobrej jakości zdjęcia,
  3. jasne informacje o sposobie dokonywania płatności, w tym o tym, kiedy karta klienta jest obciążana – na przykład natychmiast, gdy towary są wysyłane lub w ramach subskrypcji,
  4. walutę, w której klient jest obciążany (EUR, USD, CHF itp.),
  5. numer identyfikacji podatkowej lub numer przedsiębiorstwa, jeśli numer identyfikacji podatkowej nie jest dostępny,
  6. informacje o dostawie (warunki dostawy, ceny i terminy),
  7. regulamin zakupu powinien być dostępny i musi zostać zatwierdzony przed finalizacją transakcji,
  8. zasady zwrotu kosztów i anulowania transakcji muszą być podane zgodnie z przepisami UE,
  9. dane do kontaktu (numer telefonu i adres e-mail do sprzedawcy lub działu obsługi klienta),
  10. określenie typów akceptowanych kart płatniczych, 
  11. informacja o osobach trzecich zaangażowanych w dostarczanie usługi lub produktu (np. drop shipping),
  12. wskazanie właściwej jurysdykcji.
 • PCI DSS – norma bezpieczeństwa Payment Card Industry Data Security Standard. 

  Twoja witryna musi spełniać wymogi normy bezpieczeństwa PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), aby chronić klientów i dane transakcji. 

6.2. Subskrypcje, bezpłatne wersje próbne i cykliczne systemy płatności

  • Podczas procesu składania zamówienia posiadacz karty musi wyrazić zgodę na skorzystanie z usługi subskrypcyjnej.
  • długości okresu próbnego, oferty wstępnej lub okresu promocyjnego,
  • kwoty i daty początkowej transakcji, nawet jeśli kwota nie jest należna,
  • kwoty kolejnych cyklicznych transakcji,
  • sposobu umożliwiającego posiadaczowi karty łatwe anulowanie kolejnych transakcji, na przykład za pomocą linku lub wiadomości SMS.
  • Klient powinien otrzymać elektroniczne przypomnienie, np. wiadomość e-mail lub SMS, oraz link do anulowania transakcji online co najmniej 7 dni przed zainicjowaniem transakcji cyklicznej, jeśli:
  • wygasł okres próbny, okres promocyjny lub oferta wstępna,
  • umowa okresowa uległa zmianie – np. w odniesieniu do ceny lub okresu rozliczeniowego.

  Anulowanie płatności subskrypcyjnych musi być łatwo dostępne dla kupujących online – np. link do strony anulowania lub bezpośredniego kontaktu.

6.3. Informacje o procesie realizacji transakcji i płatności

Podczas procesu realizacji transakcji i płatności witryna musi jednoznacznie wskazywać:
 •  nazwę podmiotu prawnego,
 • nazwę handlową, jeśli dotyczy,
 • numer rejestracyjny firmy,
 • lokalizację firmy.
 • Klient musi aktywnie zatwierdzić regulamin*.

*Witryna musi zawierać pole wyboru z oświadczeniem „Akceptuję regulamin oraz politykę zwrotów i anulowania subskrypcji”. Oświadczenie musi zawierać linki do wspomnianych dokumentów. Kupujący muszą zaznaczyć pole wyboru, aby zaakceptować oświadczenie przed przejściem do kasy lub strony płatności.

6.4. Serwis i wsparcie