Tillgänglighetspolicy

Worldline S.A., dess dotterbolag och filialer (tillsammans kallade ”Worldline” eller ”vi”/”oss”/”vår”) har åtagit sig att säkerställa digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi förbättrar ständigt användarupplevelsen för alla och vi tillämpar relevanta tillgänglighetsstandarder.

Överensstämmelsestatus

Riktlinjerna för tillgänglighet för webbinnehåll (WCAG) definierar krav för designer och utvecklare för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. WCAG definierar tre nivåer av överensstämmelse: Nivå A, Nivå AA och Nivå AAA. Worldline överensstämmer delvis med WCAG 2.1 nivå AA. Delvis överensstämmande innebär att vissa delar av innehållet inte helt överensstämmer med tillgänglighetsstandarden.

Feedback

Vi ser fram emot din feedback om tillgängligheten på Worldlines webbplats. Meddela oss gärna om du stöter på hinder för tillgängligheten på webbplatsen:

E-post: accessibility@worldline.com
Postadress:  Tour Voltaire
1 Place des Degrés
CS 81162
92059 Paris la Défense Cedex

Vi försöker svara på feedback inom 5 arbetsdagar.