Rapporter

 • Rapporten är alltid markerad med ett datum. Detta datum är dagen efter att du har tagit emot betalningen. Betalningen kommer emellertid att ske inom nästa bankdag, vilket innebär att du kan se en inkommande betalning från oss på ditt bankkonto den 5 juni 2018, som har en betalningsreferens som består av ditt kundnummer och datumet 04-06-2018 bakvänt (yyyymmdd) , dvs "68768768-20180604". Denna insättning nämns i rapporten den 4 juni (eftersom insättningen och rapporten har datum 2018-06-04). Denna rapport reglerar alltså alla betalningar från och med den 3 juni.

 • Du kan spåra dina utbetalningar och ladda ner utbetalningsrapporter, månadsrapporter m.m. genom att besöka Rapporter.

  Så snart vi skickar betalningarna till dig kommer vi automatiskt att ladda upp en rapport i din rapportportal.

 • Merchant Portal är din online rapportportal för utbetalningsrapporter, månadsrapporter etc.

  Dessutom kan du kontrollera vem som har åtkomst, se statistik om din transaktionshistorik, se avgifter och liknande.

  Logga in på: reports.bambora.com

  Obs! Om du inte vet ditt lösenord kan du prova funktionen "glömt lösenord".

 • Det här är de avsnitt du ser i din detaljerade rapport:

  • Översikt - En sammanfattning av din rapport
  • Försäljning och återbetalning - Varje inlösta transaktion
  • Utbetalningar - Utbetalningar från oss till dig
  • Återkrav - Transaktioner som togs tillbaka från kortinnehavarens bank genom invändning
  • Justeringar - Alla justeringar av din utbetalning
  • Kortöversikt - En översikt över hur många kort från olika typer som har använts
 • Dina rapporter har vanligtvis ett avsnitt som heter "Justeringar" som beskriver hur mycket du betalade i transaktionsavgifter. Dessa är de procentuella avgifterna från varje transaktion.

  Dessutom kan detta avsnitt i din rapport ibland inkludera justeringar av din betalning på grund av återbetalningar, minimiavgifter, säkerhetsreserv eller andra justeringar.

 • Du kan få en rapport per dag eller månad som laddas upp efter varje utbetalning och en gång i månaden.

  Du kan ladda ner rapporten i två olika filformat:

  • PDF - för enkla och sammanfattade rapporter
  • Excel - för detaljerade, fördjupade rapporter