Uvjeti korištenja

Nalazite se na javnoj web stranici Worldline. Ovdje sadržane informacije i sadržaj podložni su sljedećim Uvjetima korištenja, a Vaš pristup ovoj web stranici i nastavak korištenja predstavlja potpuno prihvaćanje ovih Uvjeta korištenja:

Ovo web mjesto namijenjeno je pružanju informacija o društvu Worldline Financial Services (Europe) S.A., podružnicama i društvima kćeri (dalje u tekstu zajedno: Worldline ili 'mi'/'nas'/'naše'), organizaciji, proizvodima i uslugama koje nude pojedine podružnice pojedinačno i zajednički. Međutim, ove informacije predstavljaju samo prezentaciju proizvoda i usluga Worldlinea i nisu ugovorno obvezujuće. Za sklapanje bilo kojeg oblika ugovora, obratite se izravno matičnom društvu, Worldline ili jednom od društava kćeri.

Osim ako nije drugačije navedeno, sadržaj ove web stranice uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst i slike sadržane ovdje kao i njihova prezentacija, vlasništvo su Worldlinea. Svi žigovi koji se koriste ili spominju na ovoj web stranici imovina su njihovih vlasnika.

Ništa sadržano na ovoj stranici neće se tumačiti kao davanje bilo kakvog prava, izričito ili prešutno ili na neki drugi način, na bilo koje autorsko pravo, patent, žig ili drugi pravo Worldlinea ili bilo koje treće strane. Ova stranica i sadržaj koji se na njoj nalazi, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku, slike, audio, video, html kod i tipke (eng. buttons), ne smije se kopirati, reproducirati, mijenjati, ponovno izdati, učitavati, objavljivati, prenositi ili distribuirati na bilo koji način, bez prethodnog pisanog pristanka Worldlinea, osim preuzimanja, prikazivanja i ispisivanja jedne kopije materijala na bilo kojem računalu isključivo za osobnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uvjetom da se ne mijenja materijal na bilo koji način i zadržavaju netaknutima sve obavijesti o autorskim pravima, žigovima i drugim vlasničkim pravima.

Informacije navedene na ovoj stranici su besplatne i služe samo u informativne svrhe te ne stvaraju poslovni odnos ili profesionalnu uslugu između Vas i Worldlinea. Poveznice na ovoj stranici mogu voditi do usluga ili stranica kojima ne upravlja Worldline. Pritom se ne daje nikakva izjava, procjena ili jamstvo u vezi s takvim drugim uslugama ili stranicama trećih strana i Worldline ne preuzima nikakvu odgovornost za takve stranice ili usluge i njihov sadržaj. Poveznica na drugu stranicu ili uslugu ne predstavlja preporuku te stranice ili usluge. Bilo kakva upotreba informacija navedenih na ovoj stranici ili bilo koje stranice ili usluge povezane s ovom stranicom je na Vašu vlastitu odgovornost.

Iako Worldline ulaže razumne napore da objavljuje točne i ažurne informacije na ovoj web stranici, ova web stranica može sadržavati netočnosti, zastarjele informacije ili tiskarske pogreške. Stoga, Worldline ne daje nikakva jamstva niti izjave o točnosti ili potpunosti bilo koje informacije sadržane ovdje. Nadalje, Worldline ne preuzima nikakvu obavezu ili odgovornost bilo koje prirode za bilo kakve pogreške ili propuste u sadržaju ove stranice.

Imena, slike, logotipi i slike koje identificiraju proizvode i usluge društva Worldline u vlasništvu su Worldlinea i/ili njegovih podružnica. Upućivanje tijekom korištenja ove web stranice na bilo koju informaciju, sadržaj, robu, proizvode, postupke ili usluge koje je pružila treća strana upućivanjem na tvrtku, žig, proizvođača ili nešto drugo, ne predstavlja niti podrazumijeva potporu, odobrenje ili preporuku istih ili povezanost Worldlinea s njima. Nadalje, ova web stranica može biti povezana s drugim web stranicama koje nisu objavljene, pod kontrolom ili održavane od strane Worldlinea. Worldline nije pregledao niti jednu od takvih stranica povezanih s ovom stranicom i Worldline nije odgovoran za sadržaj tih stranica ili bilo koje vanjske stranice ili bilo koje druge stranice povezane s tim stranicama. Worldline pruža ove poveznice samo kao pogodnost, a uključivanje bilo koje poveznice takve stranice ne znači da Worldline odobrava te stranice.

Materijali koje ste pružili putem ove web stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na povratne informacije, prijedloge, objave, prijenose, unose ili druge izjave ne smatraju se izjavama Worldlinea. Worldline neće biti odgovoran za sadržaj ili stavove izražene u takvim Vašim materijalima. Worldline zadržava pravo u svakom trenutku, prema vlastitom nahođenju, pregledati sadržaj koji ste poslali i urediti, premjestiti, izbrisati i/ili odbiti prihvatiti bilo koji sadržaj koji prema prosudbi Worldlinea krši ove Uvjete korištenja ili je na neki drugi način neprihvatljiv ili neprikladan, iz pravnih ili drugih razloga.

Objavom materijala na ovoj web stranici dajete Worldlineu i drugima osobama ovlaštenim od strane Worldlinea, besplatnu, trajnu, neopozivu, neisključivu, vremenski i teritorijalno neograničenu, licencu koja vrijedi u cijelom svijetu, za kopiranje, modificiranje, prijenos, prodaju, iskorištavanje, stvaranje izvedenih radova, distribuiranje i/ili javno izvođenje ili prikazivanje takvog materijala, u cijelosti ili djelomično, na bilo koji način ili medij (bilo da je sada poznat ili kasnije razvijen), za bilo koju svrhu koju Worldline odabere.

Vaše korištenje i pregledavanje ove web stranice je na Vašu vlastitu odgovornost. Ni Worldline ni bilo koja druga strana uključena u kreiranje, proizvodnju ili pružanje stranice nije odgovorna za bilo kakvu izravnu, slučajnu, posljedičnu, neizravnu ili štetu ili bilo kakvu novčanu kaznu ili naknadu s tim povezanu koja proizlazi ili može proizaći iz Vašeg pristupa ili korištenja ove stranice ili bilo kojih stranica koje su s ovim stranicama povezane. Ne ograničavajući se na prethodno navedeno, sve na ovoj stranici pruža Vam se "kakvo jest" i "kako je dostupno" bez jamstva bilo koje vrste, bilo izričitog ili podrazumijevanog, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumijevana jamstva o prikladnosti za redovnu upotrebu ili bilo koju drugu posebnu svrhu ili jamstvo o nekršenju prava intelektualnog vlasništva trećih strana.

Worldline može izmijeniti, poboljšati, ispraviti i/ili promijeniti ovu web stranicu i ove Opće uvjete i odredbe u bilo kojem trenutku.

Worldline može bilježiti podatke pojedinaca koji pregledavaju web stranicu Worldlinea, u svrhu razumijevanja cjelokupne upotrebe značajki i stranica. U tu svrhu Worldline koristi Google Analytics. Kako bismo izbjegli prikupljanje Vaših osobnih podataka od strane Googlea, Worldline je postavio alat koji onemogućuje prikupljanje IP adresa. Ni Worldline ni Google nisu u mogućnosti identificirati aktivnost pojedinaca.

Dodatni osobni podaci također se mogu prikupljati kao rezultat pretplate na newsletter ili na Worldline Premium usluge. Worldline obrađuje takve osobne podatke isključivo radi pružanja odgovarajuće podrške i usluga. Ništa od tih podataka se neće dijeliti s trećim stranama.

Budući da su zaštita i sigurnost podataka važni, web stranica Worldline nalazi se u Europskoj uniji kako bi se zajamčila odgovarajuća razina zaštite svih podataka koji se prikupljaju i obrađuju. Svaki prijenos podataka u Europi, a posebno za potrebe podrške za aplikacije, u okvirima je i u skladu s primjenjivim EU standardnim ugovornim klauzulama kako bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite.

Više o tome kako Worldline obrađuje Vaše osobne podatke možete saznati u našoj Obavijesti o zaštiti privatnosti. Kada korisnici posjete našu web stranicu, kolačići se instaliraju na računalo kako bi nam omogućili da poboljšamo način rada naših web stranica, na primjer osiguravajući da korisnici lako pronađu ono što im je potrebno. Kako biste saznali više o tome kako koristimo kolačiće, pogledajte našu Obavijest o kolačićima.

U slučaju da se bilo koji dio ovih Općih uvjeta smatra neprovedivim, neprovedivi dio tumačit će se u skladu s primjenjivim pravom te u skladu s namjerama stranaka, a ostatak odredbi ostaje u cijelosti važeći i proizvodi pravne učinke.

Propust Worldlinea da inzistira na ili nametne strogo provođenje bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta, neće se tumačiti kao odricanje od bilo koje odredbe ili prava. Niti način postupanja između bilo koje strane koji se ovdje spominje niti trgovačka praksa neće utjecati na izmjenu bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta.

Ovi Opći uvjeti regulirani su i tumače se u skladu s francuskim pravom. Svaki postupak protiv Worldlinea mora biti pokrenut u Francuskoj.

Priopćenja za javnost
Priopćenja za tisak društva Worldline prikazana su na ovoj web stranici samo u arhivske svrhe. Informacije koje je pružio Worldline bile su točne u vrijeme objave, podložne izjavama odricanju od odgovornosti o izjavama o predviđanjima za budućnost, a koje su izdane istodobno s objavom. Ulagatelji se ne bi smjeli oslanjati na buduću relevantnost ovih izjava. Worldline ne pregledava prethodne objave kako bi utvrdio jesu li i dalje točne, a informacije sadržane u takvim objavama mogu biti izmijenjene. Worldline nema obvezu ažuriranja izjava ili priopćenja za javnost. Financijski podaci kojima se može pristupiti putem ove stranice odnose se samo na određeni datum ili datum njihovog nastanka. Takve informacije su možda zastarjele. Worldline ne preuzima nikakvu obvezu i odriče se bilo kakve obveze ažuriranja bilo koje informacije dostupne putem ove stranice. Worldlineovi budući financijski rezultati podložni su raznim trendovima, rizicima i neizvjesnostima koji bi mogli uzrokovati da se stvarni rezultati bitno razlikuju od onih predviđenih za budućnost. Trendovi, rizici i neizvjesnosti koji bi mogli utjecati na buduće financijske rezultate Worldlinea detaljnije se raspravljaju u Worldlineovim izvješćima podnesenim nadležnom tijelu, uključujući Worldlineovo godišnje izvješće za posljednju fiskalnu godinu.

UKOLIKO OVI UVJETI I ODREDBE NISU PRIHVAĆENI U CIJELOSTI, KORIŠTENJE OVE WEB STRANICE MORA BITI ODMAH PREKINUTO.

worldline.com je registriran i u vlasništvu Worldline S.A., francuskog društva s ograničenom odgovornošću ("société anonyme"), propisno osnovanog i valjano postojećeg prema zakonima Francuske sa sjedištem u Tour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex, France s brojem registracije u trgovačkom registru Nanterre, 378 901 946.

Rujan 2022