Pogoji uporabe

Zdaj ste povezani z javnim spletnim mestom Worldline. Informacije in vsebina v tem dokumentu so na voljo v skladu z naslednjimi določili in pogoji, vaš dostop do tega spletnega mesta in nadaljnja uporaba pa pomenita popolno sprejemanje teh pogojev in določil:

to spletno mesto je namenjeno zagotavljanju informacij o podjetju Worldline SA, njegovih podružnicah in hčerinskih podjetjih (v nadaljevanju skupaj imenovano Worldline ali »mi«/»nas«/»naš«), njegovi organizaciji, izdelkih in storitvah, ki jih ponujajo njeni oddelki, in njegovo uspešnost deleža. Vendar te informacije predstavljajo le predstavitev izdelkov in storitev Worldline in niso pogodbeno zavezujoče. Če form želite skleniti katero koli pogodbeno pogodbo, se obrnite neposredno na matično podjetje, Worldline SA, ali eno od njegovih podružnic. 

 Če ni navedeno drugače, je vsebina te spletne strani, vključno z besedilom in slikami, ki jih vsebuje, ter njihova ureditev, vendar ne omejeno nanje, last podjetja Worldline. Vse blagovne znamke, uporabljene ali navedene na tej spletni strani, so last njihovih lastnikov.

Nič, kar vsebuje to spletno mesto, se ne sme razlagati kot podeljevanje kakršne koli pravice, bodisi izrecne ali implicitne z licenco ali kako drugače, glede katere koli avtorske pravice, patenta, blagovne znamke ali drugega lastniškega interesa podjetja Worldline ali katere koli tretje osebe. Tega mesta in vsebine na tem mestu, vključno z besedilom, grafiko, slikami, zvokom, videom, html kodo in gumbi, vendar ne omejeno nanje, ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, spreminjati, ponovno objavljati, nalagati, objavljati, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način, brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Worldline, razen da lahko prenesete, prikažete in natisnete eno kopijo gradiva na katerem koli posameznem računalniku izključno za vašo osebno, nekomercialno uporabo, pod pogojem, da gradiva ne spreminjate na kakršen koli način in ohranite nedotaknjena vsa obvestila o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in drugih lastniških pravicah.

Informacije na tem spletnem mestu so brezplačne in samo v informativne namene ter ne ustvarjajo poslovnega ali poklicnega odnosa med vami in Worldline. Povezave na tem spletnem mestu lahko vodijo do storitev ali spletnih mest, ki jih ne upravlja Worldline. V zvezi s takimi drugimi storitvami ali spletnimi mesti tretjih oseb ni nobene izjave, sodbe ali jamstva in Worldline ne prevzema odgovornosti za taka druga spletna mesta ali storitve in njihovo vsebino. Povezava do drugega mesta ali storitve ne pomeni odobritve tega mesta ali storitve. Vsakršno uporabo informacij na tem spletnem mestu ali katerega koli spletnega mesta ali storitve, povezane s tem spletnim mestom, uporabljate na lastno odgovornost.

Čeprav si Worldline razumno prizadeva vključiti točne in posodobljene informacije na to spletno mesto, lahko to spletno mesto vsebuje netočnosti, zastarele informacije ali tipkarske napake. Zato Worldline ne daje jamstev ali zagotovil glede točnosti ali popolnosti vseh informacij, ki jih vsebuje. Poleg tega Worldline ne prevzema odgovornosti, obveznosti ali kakršne koli odgovornosti za kakršne koli napake ali opustitve v vsebini tega mesta.

Imena, slike, logotipi in slike, ki identificirajo izdelke in storitve Worldline, so lastniške znamke podjetja Worldline in/ali njegovih podružnic. Sklicevanje na katero koli informacijo, vsebino, blago, izdelke, postopek ali storitev, ki jih zagotovi tretja oseba, med uporabo tega spletnega mesta po trgovskem imenu, blagovni znamki, proizvajalcu ali kako drugače, ne pomeni nujno potrditve, odobritve ali priporočila ali povezave s tem s strani podjetja Worldline. Poleg tega je to spletno mesto lahko povezano z drugimi spletnimi mesti, ki niso objavljena, pod nadzorom ali vzdrževanjem podjetja Worldline. Worldline ni pregledal nobenega ali vseh spletnih mest, povezanih s tem mestom, in Worldline ni odgovoren za vsebino teh spletnih mest ali katere koli strani zunaj spletnega mesta ali drugih spletnih mest, povezanih s temi spletnimi mesti. Worldline vam ponuja te povezave samo kot priročnost in vključitev katere koli povezave do takšnih spletnih mest ne pomeni, da podjetje Worldline podpira ta spletna mesta.

Worldline ne zahteva lastništva materialov, ki jih posredujete prek te spletne strani, vključno s povratnimi informacijami in predlogi ali objavami, nalaganji, vnosi ali drugimi predložitvami, vendar ne omejeno nanje. Worldline ne prevzema odgovornosti za vsebino ali stališča, izražena v takšnih materialih, ki jih zagotovite. Worldline si pridržuje pravico, da kadar koli in po lastni presoji pregleda vsebino, ki ste jo poslali, in da uredi, premakne, izbriše in/ali zavrne sprejem katere koli vsebine, ki po presoji podjetja Worldline krši te pogoje uporabe ali je kako drugače nesprejemljiva ali neprimerna, bodisi iz pravnih ali drugih razlogov.

Z oddajo gradiva na tej spletni strani podeljujete podjetju Worldline in vsem, ki jih Worldline pooblasti, brezplačno, trajno, nepreklicno, neizključno, neomejeno, svetovno licenco za uporabo, kopiranje, spreminjanje, prenos, prodajo, izkoriščanje, ustvarjanje izpeljanih del iz, distribucijo in/ali javno izvedbo ali prikaz takšnega gradiva, v celoti ali delno, na kateri koli način ali medij (ne glede na to, ali je zdaj znan ali razvit v prihodnosti), za kateri koli namen, ki ga lahko izbere Worldline.

Vaša uporaba in brskanje po tem spletnem mestu je na lastno odgovornost. Niti Worldline niti katera koli druga stranka, vključena v ustvarjanje, izdelavo ali dostavo spletnega mesta, ni odgovorna za kakršno koli neposredno, naključno, posledično, posredno ali kaznovalno škodo, ki bi nastala ali bi lahko nastala zaradi vašega dostopa do spletnega mesta ali uporabe tega spletnega mesta ali katerega koli spletnega mesta, na katero je povezano to spletno mesto. Brez omejevanja zgoraj navedenega vam je vse na tem spletnem mestu na voljo »kot je« in »na voljo kot« brez kakršnih koli jamstev, izrecnih ali implicitnih, vključno z, a ne omejeno na, implicitnimi garancijami o prodaji, primernosti za določen namen ali nekršitve pravic intelektualne lastnine tretjih oseb.

Worldline lahko kadar koli spremeni, izboljša, popravi in/ali spremeni to spletno mesto in te pogoje.

Worldline lahko zbira podatkovne dnevnike posameznikov, ki brskajo po spletnem mestu Worldline, z namenom razumevanja skupne uporabe funkcij in strani. V ta namen Worldline uporablja Google Analytics. Da bi se izognili, da Google zbira vaše osebne podatke, je Worldline nastavil orodje na način, ki preprečuje zbiranje naslovov IP. Niti Worldline niti Google ne moreta prepoznati dejavnosti posameznikov.

Dodatne osebne podatke je mogoče zbrati tudi kot rezultat naročnine na novice ali vrhunske storitve Worldline. Worldline te osebne podatke obdeluje izključno za zagotavljanje ustrezne podpore in storitev. Noben od teh podatkov ne bo posredovan tretjim osebam.

Ker sta varstvo in varnost podatkov pomembni, spletno mesto Worldline gostuje v Evropski uniji, da se zagotovi ustrezna raven zaščite vseh podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo. Vsakršen prenos podatkov v Evropi in še posebej za potrebe podpore aplikacij bi bil oblikovan v skladu z vzorčnimi klavzulami EU, da bi zagotovili ustrezno raven zaščite.

Več o tem, kako Worldline obdeluje vaše osebne podatke, lahko izveste v našem obvestilu o zasebnosti.

Ko uporabniki obiščejo našo spletno stran, se v računalnik namestijo piškotki, ki nam omogočajo, da izboljšamo način delovanja naših spletnih strani, na primer tako, da zagotovimo, da uporabniki zlahka najdejo, kar potrebujejo.Če želite izvedeti več o tem, kako uporabljamo piškotke, glejte naše obvestilo o piškotkih.

V primeru, da se kateri koli del teh določil in pogojev šteje za neizvršljivega, se neizvršljivi del razlaga v skladu z veljavno zakonodajo, ki je čim bližje izvirnim namenom strank, preostale določbe pa ostanejo veljavne v celoti.

Če Worldline ne vztraja ali uveljavlja doslednega izvajanja katere koli določbe teh Pogojev in določil, se ne razlaga kot odpoved kateri koli določbi ali pravici. Niti ravnanje med katero koli stranko, navedeno v tem dokumentu, niti poslovna praksa ne smeta spreminjati določb teh pogojev.

Te pogoje ureja in razlaga francoska zakonodaja. Kakršno koli tožbo proti podjetju Worldline je treba sprožiti v Franciji.

Sporočila za javnost

Sporočila za javnost Worldline so na tej spletni strani predstavljena samo za zgodovinske namene. Podatki, ki jih je zagotovil Worldline, so bili v času objave točni, ob upoštevanju izjave o omejitvi odgovornosti glede napovedi, ki je bila natisnjena hkrati z objavo. Vlagatelji ne smejo domnevati, da bodo izjave v teh dokumentih veljale tudi pozneje. Worldline ne pregleduje preteklih objav, da bi ugotovil, ali so še vedno točne, informacije v takšnih objavah pa se lahko nadomestijo. Worldline zavrača kakršno koli obveznost posodabljanja izjav ali sporočil za javnost. Finančne informacije, do katerih je mogoče dostopati prek te strani, govorijo samo o določenem datumu ali datumih njihovega nastanka. Takšni podatki so lahko zastareli. Worldline ne prevzema nobene obveznosti in zavrača kakršno koli dolžnost, da bi posodabljal katere koli informacije, ki so na voljo na tej strani. Prihodnja finančna uspešnost podjetja Worldline je podvržena različnim trendom, tveganjem in negotovostim, zaradi katerih se lahko dejanski rezultati bistveno razlikujejo od tistih, izraženih v kakršnih koli napovednih izjavah. Trendi, tveganja in negotovosti, ki bi lahko vplivali na prihodnje finančne rezultate družbe Worldline, so podrobneje obravnavani v poročilih družbe Worldline, ki jih predloži AMF, vključno z letnim poročilom družbe Worldline za zadnje poslovno leto.

ČE TI POGOJI NISO SPREJETI V CELOTI, TREBA TAKOJ PREKINITI UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA.

worldline.com je registriran in v lasti Worldline SA, francoske družbe z omejeno odgovornostjo (»société anonyme«), ustrezno organizirane in veljavno obstoječe po francoski zakonodaji s sedežem na naslovu Tour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Pariz la Défense Cedex, Francija, katere številka podjetja v poslovnem registru v Nanterru je 378 901 946.

September 2022