credit advice

Pregled opravljenih transakcij

Primeri obračunov vam omogočajo različne vrste pregleda transakcij, opravljenih prek vaših plačilnih terminalov ali plačilnih storitev elektronskega plačevanja.

Potrdila o opravljenih transakcijah vas na želen način in ob želenem času obveščajo o kartičnem prometu na vašem prodajnem mestu. Sami izberete vrsto obvestila - izberete lahko tudi pogostost obvestil in njihovo razčlenjenost.

Prenosi