Avtal

 • Om du har ett Worldline-inlösenavtal kan du koppla American Express till det.

  Om du tidigare har kopplat det till ett avtal med en tidigare inlösare, vänligen meddela oss så att vi kan agera i enlighet därmed.

  Kontakta oss på support för att höra mer.

 • Ditt inlösenavtal är bundet till ditt organisationsnummer, som är bundet till ditt namn. Detta innebär att samma regler gäller som vid ändring av organisationsnummer: nytt organisationsnummer = nytt avtal.

  Vänligen kontakta Sälj, som kommer att vägleda dig genom de nödvändiga steg för att få ett nytt inlösenavtal.

 • Hitta kontoändringsformuläret HÄR och fyll i följande information:

  • Företagsinformation
  • IBAN och din banks namn
  • Orsak till kontoändring
  • Underskrift av auktoriserad firmatecknare

  Förse oss med ID-dokumentation från den auktoriserade firmatecknaren:

  • ID-dokumentation som vi accepterar är antingen pass eller nationellt ID-kort.
  • ID-dokumentationen måste innehålla en annan persons namn, telefonnummer, datum och underskrift.

  Inkludera en bilaga som dokumenterar ditt företag som ägare av bankkontot.

  Denna dokumentation är antingen; en skärmdump från din internetbank eller ett signerat dokument från banken, där följande information syns tydligt:

  • Hela IBAN-numret
  • Ditt företagsnamn/org.nr
  • Bankens namn och logotyp
  • Tidsstämpel/datum för dokumentation
 • Kontakta oss på telefonnummer 010 -10 66 000 och välj menyval 4 så hjälper vi dig!

 • Vanligtvis svarar vi på chatt omedelbart, har korta telefonköer och handläggningstiden för e-post är 1 arbetsdag.

  Det finns fyra huvudskäl till varför vi kommer att kontakta dig:

  • När det gäller pågående supportfall
  • Angående ditt avtal eller om vi har ett bra erbjudande till dig
  • På grund av en omvänd transaktion
  • Angående nya fakturor.
 • Om ditt företag ändrar namn, adress, telefonnummer eller e-postadress, vänligen kontakta oss på: support.nordics@worldline.com.

  OBS: För din och vår säkerhet behöver vi en skriftlig förfrågan från dig via e-post, och vi tillåter endast förfrågningar om förändringar av företagsdata från den registrerade kontaktens e-postadress.

 • Om du har ändrat din affärsadress eller en adress kopplad till ditt företag eller dig själv, meddela oss i god tid genom att kontakta oss på support.

 • Om ditt organisationsnummer ändras måste vi veta det direkt.

  Ditt nuvarande avtal är registrerat på ditt nuvarande organisatonsnummer och dessa två är oskiljbara. Om detta nummer ändras, vänligen kontakta sälj eftersom du behöver ett nytt avtal. Du kommer behöva skriva på ett överlåtelseavtal som överlåter avtalet från det gamla organisationsnummret till det nya.

  Obs: Det finns inga undantag från denna regel: nytt organisationsnummer = nytt avtal.

 • Löptiden finns på det avtal du tecknat med oss. Kontakta oss om du saknar avtalet, så hjälper vi dig!

 • Ditt organisationsnummer är det nummer som ditt företag tilldelas av regeringen i det land där ditt företag är registrerat. Detta nummer måste alltid uppdateras så att alla betalningar, transaktioner etc. är registrerade för korrekt verksamhet i enlighet med kortbetalningsreglerna, inlösenavtal, skattesystem etc.

  Om du ändrar ditt organisationsnummer, vänligen meddela oss så snart som möjligt.

 • Regelverket kring prenumerationstjänster och lagrade kort, där ibland handlaren initierar betalningen kan ibland uppfattas som lite krångligare. Grundregeln är att en kund bara behöver genomföra SCA när kortet ska lagras och återkommande betalningar registreras för första gången. Om man gjort rätt kan alla efterföljande betalningar genomföras utan en 3D Secure fråga mot kortkunden. För att detta ska fungera gäller det dock att transaktionerna är flaggade korrekt enligt regelverket för betalningar med lagrade kort.

  Historiskt sett har många prenumerationstjänster och lösningar med lagrade kort och återkommande betalningar i branschen sett annorlunda ut än idag då regelverken gjorts om för att bättre spegla de krav som finns. Därför bör alla handlare som erbjuder återkommande betalningar online vara extra vaksamma på att transaktionerna hanteras på rätt sätt för att inte riskera nekade transaktioner. Här gäller det att både betaltjänstleverantören (PSP) samt inlösaren kan hantera regelverket för betalningar med lagrade kort och prenumerationstjänster så att dessa transaktioner ska kunna vara giltiga enligt PSD2 direktivet med ”Exemptions” och ”Out of Scope” och därmed inte riskera att nekas av kortutgivarna vid återkommande köp.

 • På en terminal stämmer du av dina betalningar genom att göra ett dagsavslut, medan du med en webbshop måste dra ut varje betalning för att stämma av dem.

  Försäljningsstället är butiksadressen och webbshopens URL.

  När det gäller att ändra organisationsnummer gäller samma regler för båda typerna: nytt organisationsnummer, nytt avtal.

  Om du ändrar försäljningsstället för en webbshop behöver du också ett nytt avtal.

  Om du behöver hjälp att signa ett nytt avtal antingen för en butik eller webbshop kontakta oss här så hjälper vi er.

 • Alla betalmetoder som finns tillgängliga på plattformen, inga betalmetoder kommer med extra månadsavgift. För specifik prisinformation kan du kontrollera ditt signerade Checkout-avtal.

 • Byte av felaktig hårdvara är gratis och omfattas av ditt avtal. Om hårdvaran inte verkar vara trasig på grund av missbruk behöver du inte betala något.