Villkor och föreskrifter

Vi vill uppmärksamma dig på att vi bytt namn på [några av] våra produkter men att produkterna i fråga är oförändrade. Vänligen notera att villkoren omfattar produkterna oavsett om avtalet i fråga hänvisar till tidigare eller nya produktnamn. I de aktuella villkoren refereras produkten tills vidare med tidigare namn men de kan komma att uppdateras inom snar framtid.

Information gällande penningtvättslagen

Worldline är ett betalningsinstitut som lyder under betaltjänstlagen (2010:751) och lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta medför att vi har ett ansvar för att förhindra att våra produkter och tjänster missbrukas i syfte att tvätta pengar eller finansiera terrorism. Regler för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering grundar sig på ett EU-direktiv. 

Läs mer