Betingelser og forskrifter

Vi vil gjøre deg oppmerksom på at vi bytter navn på [noen av] våre produkter, men at de aktuelle produktene eller er uendret. Vennligst merk at produktene er omfattet av de samme vilkårene uansett om den aktuelle avtalen henviser til tidligere eller nye produktnavn. I de aktuelle vilkårene refereres produktene til ved tidligere navn, men det kan bli oppdatert i nær fremtid.

Informasjon om hvitvasking

Worldline er et betalingsinstitutt som opererer i henhold til den svenske betalingstjenesteloven (2010:751) og den svenske loven (2017:630) om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette gir oss et ansvar for å hindre at våre produkter og tjenester misbrukes for å hvitvaske penger eller finansiere terrorisme. Regelverket for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering er basert på et EU-direktiv. 

Les mer