Vyhlásenie o prístupnosti

Worldline SA, jej pobočky a dcérske spoločnosti (ďalej spolu označované ako Wordline alebo my/náš/naša) sa zaviazali zabezpečiť digitálnu dostupnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím. Neustále zlepšujeme používateľskú skúsenosť pre každého a uplatňujeme príslušné štandardy prístupnosti.

Stav zhody

Smernice o prístupnosti webového obsahu (WCAG) definujú požiadavky pre dizajnérov a vývojárov na zlepšenie dostupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím. WCAG definuje tri úrovne zhody: Úroveň A, úroveň AA a úroveň AAA. Worldline je čiastočne v súlade s WCAG 2.1 úrovne AA. Čiastočne vyhovujúce znamená, že niektoré časti obsahu úplne nezodpovedajú štandardu prístupnosti.

Spätná väzba

Uvítame vašu spätnú väzbu týkajúcu sa dostupnosti webovej stránky Worldline. Prosím, dajte nám vedieť, ak narazíte na prekážky v prístupnosti na webovej stránke:

E-mail: accessibility(at)worldline.com
Poštová adresa:  Tour Voltaire
1 Place des Degrés
CS 81162
92059 Paris la Défense Cedex

Na spätnú väzbu sa snažíme odpovedať do 5 pracovných dní.