Oznámenie o ochrane osobných údajov

 

Worldline SA, jej pridružené spoločnosti a dcérske spoločnosti (v tomto dokumente spolu označované ako Worldline alebo my/náš/naše) sa zaviazali chrániť vaše právo na súkromie a vaše osobné údaje. Cieľom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je informovať vás o osobných údajoch, ktoré spracúvame, ako ich zhromažďujeme, prečo ich používame a ako dlho to robíme, s kým ich môžeme zdieľať a aké sú vaše práva. 

Ak ste jedným z našich zákazníkov, obchodníkov alebo dodávateľov, naša zmluva s vami bude obsahovať ďalšie informácie o tom, ako používame vaše údaje.

Ak ste spotrebiteľ, odporúčame vám prečítať si aj oznámenie o ochrane osobných údajov obchodníka, s ktorým ste obchodovali, aby ste pochopili, ako spracúva vaše osobné údaje.

Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky tretích strán (napríklad na účely registrácie na podujatia organizované tretími stranami).  Ak použijete odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok tretích strán, vezmite prosím na vedomie, že majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ich zásady alebo spracovanie vašich osobných údajov.  Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na takéto webové stránky tretích strán si prečítajte tieto zásady.  

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je určené na vysvetlenie našich postupov ochrany osobných údajov a zahŕňa nasledujúce oblasti:

  • Informácie, ktoré nám poskytnete, osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad keď vyplníte formulár na našej webovej stránke, vrátane, ale nie výlučne, vášho mena, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, krajiny a spoločnosti (a/alebo odvetvia, v ktorom pracujete). Môžeme tiež spracovávať informácie o vašom vzdelaní a pracovných skúsenostiach v súvislosti s voľným pracovným miestom vo Worldline, pre ktoré si želáte byť braní do úvahy. Môžete nám tiež poskytnúť svoje kontaktné údaje, adresu a bankové údaje, aby sme mohli plniť zmluvu, ktorú ste s nami uzavreli, alebo aby sme vám mohli platiť v súvislosti s tovarom alebo službami, ktoré nám poskytujete; 

  • Korešpondencia a iná komunikácia, ak nás kontaktujete telefonicky, listom alebo e-mailom, zvyčajne budeme uchovávať záznamy o tejto korešpondencii alebo komunikácii;

  • Informácie o prieskumoch a spätná väzba, môžeme vás tiež požiadať o vyplnenie prieskumov, ktoré používame na výskumné účely, alebo o poskytnutie spätnej väzby, ktorú používame na vývoj a zlepšovanie našej ponuky produktov a služieb.  Za takýchto okolností budeme zhromažďovať informácie poskytnuté vo vyplnenom prieskume/žiadosti o spätnú väzbu;

  • Podrobnosti o používaní webových stránok a komunikácie o vašich návštevách webových stránok a informácie zhromaždené prostredníctvom súborov    a iných technológií sledovania vrátane, ale nie výlučne, vašej IP adresy a názvu domény, verzie vášho prehliadača a operačného systému, jazyka prehliadača, času prístupu, údajov o návštevnosti, údaje o polohe, webové denníky, pohyby na webovej lokalite, adresy odkazujúcich webových stránok a ďalšie komunikačné údaje.  Môžeme tiež zhromažďovať informácie o stránkach, ktoré si prezeráte v rámci webovej lokality, a iných akciách, ktoré vykonávate pri našej návšteve. Okrem toho môžeme takéto technológie použiť aj na zistenie, či ste otvorili e-mail alebo klikli na odkaz obsiahnutý v e-maile.

  • Informácie od tretích strán, môžu nám byť poskytnuté aj vaše informácie z iných zdrojov, napríklad od našich pridružených spoločností alebo obchodných partnerov v súvislosti s obchodnými príležitosťami alebo z vyhľadávačov, spoločností poskytujúcich úverové referencie alebo vládnych agentúr v súvislosti s našimi procesmi povinnej starostlivosti.

 • V tejto časti uvádzame účely, na ktoré používame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a uchovávame, a v súlade s našimi povinnosťami, najmä podľa európskeho práva na ochranu súkromia, identifikujeme „právne dôvody“, o ktoré sa pri spracúvaní informácií opierame.

  Vaše osobné údaje používame iba vtedy, ak na to máme platný právny základ. V závislosti od okolností sa môžeme spoliehať na váš súhlas alebo skutočnosť, že spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami, ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov iných osôb alebo na dodržanie zákona. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj vtedy, ak sa domnievame, že je to v našich alebo iných oprávnených záujmoch, berúc do úvahy vaše vlastné záujmy a práva.

  Aby sme s vami efektívne komunikovali a podnikali, vrátane plnenia vašich požiadaviek: Vaše osobné údaje môžeme použiť, aby sme efektívne reagovali na vašu žiadosť o kontakt; vašu žiadosť o registráciu na nami organizované podujatia; alebo na vašu žiadosť o stretnutie s jedným z našich odborníkov; reagovať na vašu žiadosť o návrh alebo ponuku, ak máte záujem s nami podnikať; alebo vás môžeme kontaktovať, ak máme záujem s vami podnikať; reagovať na vašu žiadosť o zamestnanie; inak s vami komunikovať; alebo s inými internými a externými stranami, ktoré sa vás týkajú; alebo na plnenie našich záväzkov vyplývajúcich z akýchkoľvek dohôd uzavretých medzi vami a nami.

  Keď používame vaše údaje na tieto účely, často zakladáme takéto použitie na vašom predchádzajúcom a informovanom súhlase alebo na zmluvnej nevyhnutnosti (čo znamená, že bez použitia vašich údajov na to nebudeme môcť splniť našu časť zmluvy), alebo o našich oprávnených záujmoch (čo znamená, že máme oprávnené obchodné záujmy, ktoré chceme chrániť a nemôžeme tak urobiť bez použitia vašich osobných údajov).

  Aby sme vám poskytli prístup k vyhradeným oblastiam webových stránok: Aby sme vám poskytli online účet a prístup k vyhradeným oblastiam, kde ste vyplnili formulár na vytvorenie účtu na našej webovej stránke.

  Keď používame vaše údaje na tieto účely, zakladáme ich na zmluvnej nevyhnutnosti (čo znamená, že nebudeme môcť uľahčiť prístup k vyhradeným oblastiam bez použitia vašich údajov na to), alebo na našich oprávnených záujmoch (čo znamená, že máme legitímne obchodné záujmy, ktoré chceme chrániť a nemôžeme tak urobiť bez použitia vašich osobných údajov).

  Aby sme vám poskytli marketingové materiály: Poskytovať vám e-mailové upozornenia, aktualizácie, ponuky a pozvánky na naše podujatia, kde ste sa rozhodli ich dostávať.  Vaše informácie môžeme použiť aj na marketing našich vlastných produktov a služieb a produktov a služieb našich vybraných obchodných partnerov. Ak to vyžaduje zákon, požiadame vás o predchádzajúci a informovaný súhlas. Poskytneme vám možnosť odhlásiť sa z odberu alebo odmietnuť ďalšiu komunikáciu o akejkoľvek elektronickej marketingovej komunikácii, ktorá vám bude zaslaná, alebo sa môžete odhlásiť tak, že nás budete kontaktovať, ako je uvedené v časti „Kontaktujte nás“ nižšie.

  Keď používame vaše informácie na tieto účely, zakladáme ich na vašom predchádzajúcom a informovanom súhlase alebo na našich legitímnych záujmoch (čo znamená, že máme legitímne obchodné záujmy, aby sme vás informovali o novinkách o našich produktoch a službách a nemôžeme tak urobiť bez použitia vašich osobných údajov).

  Na účely výskumu a vývoja: Analyzovať vaše osobné údaje, aby sme vám lepšie porozumeli, aby sme mohli pokračovať vo vývoji a zlepšovaní našich produktov a služieb.

  Keď používame vaše údaje na tieto účely, zakladáme ich na našich legitímnych záujmoch (čo znamená, že máme legitímne obchodné záujmy na zlepšenie našich produktov a služieb a nemôžeme tak urobiť bez použitia vašich osobných údajov).

  Aby sme zabezpečili správnu funkčnosť našich webových stránok a zabezpečili relevantnosť obsahu: Zhromažďujeme údaje o používaní a štatistiky o používaní a účinnosti našich webových stránok pomocou rôznych technológií a prispôsobujeme vaše skúsenosti, keď ste na našich webových stránkach, rovnako ako aj naše interakcie s vami. Máme samostatné Oznámenie o súboroch cookie, ktoré vám poskytuje viac informácií o tom, ako používame súbory cookie na našej webovej stránke. Zhromažďujeme tiež informácie, aby sme zaistili, že obsah z našich webových stránok vám bude prezentovaný čo najefektívnejším spôsobom, čo môže zahŕňať poskytovanie vašich údajov obchodným partnerom, dodávateľom a/alebo poskytovateľom služieb. 

  V závislosti od typov súborov cookie, ktoré umiestňujeme a ktoré sa môžu pohybovať od nevyhnutne potrebných až po marketingové súbory cookie, zakladáme takéto použitie na našich oprávnených záujmoch, aby sme zabezpečili správnu funkčnosť našej webovej stránky alebo na vašom predchádzajúcom a informovanom súhlase. Pri používaní vašich údajov na relevantnosť obsahu to zvyčajne zakladáme na našich legitímnych záujmoch (čo znamená, že máme oprávnený záujem udržiavať obsah našich webových stránok aktuálny a aktualizovaný a vhodný pre vaše použitie. Bez použitia vašich osobných údajov to nebudeme môcť urobiť).

  Aby sme mohli sledovať určité činnosti: Zhromažďujeme o vás informácie, aby sme mohli sledovať otázky a transakcie, aby sme zaistili kvalitu služieb alebo aby sme splnili naše zákonné povinnosti v boji proti podvodom.

  Keď používame vaše údaje na tieto účely, zakladáme ich na našej zákonnej povinnosti (čo znamená, že existujú rôzne zákony, ktoré nás nútia monitorovať určité správanie a činnosti) alebo na našich legitímnych záujmoch (čo znamená, že máme legitímne obchodné záujmy monitorovať podvodné transakcie a nemôže tak urobiť bez použitia vašich osobných údajov).

  Aby sme vás informovali o zmenách:
  Aby sme vás informovali o zmenách našich služieb a produktov;
  Keď používame vaše údaje na tieto účely, zakladáme ich na našich oprávnených záujmoch (čo znamená, že vám nemôžeme oznámiť zmeny bez použitia vašich osobných údajov).

  Aby sme reorganizovali alebo vykonali zmeny v našom podnikaní: Ak by sme niekedy predali náš podnik alebo jeho časť; alebo podstúpiť reorganizáciu, môžeme byť povinní poskytnúť vaše osobné údaje príslušnej tretej strane (alebo jej poradcom) v rámci akéhokoľvek procesu povinnej starostlivosti na účely analýzy akéhokoľvek navrhovaného predaja alebo reorganizácie. Možno budeme musieť po predaji alebo reorganizácii preniesť vaše osobné údaje tomuto reorganizovanému subjektu alebo tretej strane, aby ich mohli použiť na rovnaké účely, ako sú uvedené v tomto oznámení.

  Keď používame vaše údaje na tieto účely, zakladáme ich na našich oprávnených záujmoch (čo znamená, že vám nemôžeme oznámiť zmeny bez použitia vašich osobných údajov).

  V súvislosti so zmluvnými, zákonnými alebo regulačnými povinnosťami: Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť externým tretím stranám, ako sú poskytovatelia služieb, dodávatelia, agenti, poradcovia, spoločnosti skupiny, pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti, dozorné orgány, aby sme splnili naše zmluvné povinnosti, zákonné povinnosti alebo chránili vaše záujmy.

  Vaše osobné údaje môžeme použiť aj na splnenie našich regulačných požiadaviek alebo na dialóg s regulačnými orgánmi, ak je to vhodné, čo môže zahŕňať sprístupnenie vašich osobných údajov tretím stranám, súdu a/alebo regulačným orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s otázkami, konaniami alebo vyšetrovaniami takýmito stranami kdekoľvek na svete alebo tam, kde sú k tomu donútené.  Ak je to povolené a uskutočniteľné, nasmerujeme každú takúto žiadosť na vás alebo vás upozorníme pred odpoveďou, pokiaľ to neovplyvní prevenciu alebo odhaľovanie trestného činu.  

  Keď používame vaše údaje na tieto účely, zakladáme ich na zmluvnej nevyhnutnosti (čo znamená, že nebudeme môcť splniť našu časť zmluvy bez toho, aby sme na to použili vaše údaje), našich zákonných povinnostiach (čo znamená, že sme zo zákona povinní na dodržiavanie určitých zákonov) alebo na naše oprávnené záujmy (čo znamená, že máme legitímne obchodné záujmy na spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní a regulačnými orgánmi v súlade s platnými zákonmi a nemôžeme tak urobiť bez použitia vašich osobných údajov).

 • Príjemcovia

  Aby sme splnili vaše požiadavky, možno budeme musieť zdieľať alebo inak preniesť vaše osobné údaje v rámci našej skupiny spoločností, napríklad spoločnosti poskytujúcej zdieľané služby, ktorá sa nachádza v inom regióne alebo jurisdikcii ako vy. V prípade potreby môžeme vaše osobné údaje odovzdať aj tretím stranám, napríklad externým organizátorom podujatí alebo partnerským spoločnostiam, ktoré môžu byť v lepšej pozícii na uspokojenie vašej požiadavky.

  Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi poskytovateľmi služieb, ktorí vykonávajú služby v našom mene. Zmluvne požadujeme, aby títo poskytovatelia služieb používali alebo zverejňovali osobné údaje len v prípade potreby na vykonávanie služieb v našom mene.

  Bezpečnosť cez internet 

  Ako iste viete, prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Dodržiavame komerčne primerané fyzické, elektronické a procesné záruky na ochranu vašich osobných údajov v súlade s legislatívnymi požiadavkami na ochranu údajov.

  Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo našich subdodávateľov a sú prístupné a používané v súlade s našimi bezpečnostnými zásadami a štandardmi.  Tam, kde sme vám dali (alebo ste si zvolili) heslo, ktoré vám umožňuje prístup k určitým častiam našich webových stránok, zodpovedáte za zachovanie dôvernosti tohto hesla a za dodržiavanie akýchkoľvek iných bezpečnostných postupov, na ktoré vás upozorníme.  Žiadame vás, aby ste s nikým nezdieľali heslo.

  Medzinárodný prenos údajov

  Ak prenášame osobné údaje z Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) do krajiny mimo EHP (alebo do krajiny, ktorá NIE JE považovaná za krajinu poskytujúcu primeranú úroveň ochrany prijatú Európskou komisiou na základe článku 45 ods. všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679 (GDPR), môžeme byť požiadaní, aby sme prijali špecifické dodatočné opatrenia na ochranu príslušných osobných údajov a takýto prenos bude založený na právnych základoch a mechanizmoch odôvodňujúcich takýto prenos, ako je štandardná zmluvná zmluva schválená Komisiou EÚ doložky alebo iné právne dôvody povolené platnými právnymi predpismi.

  Niektoré krajiny mimo EHP boli schválené Európskou komisiou ako krajiny poskytujúce v podstate ekvivalentnú ochranu zákonom EHP o ochrane údajov, a preto sa na export osobných údajov do týchto jurisdikcií nevyžadujú žiadne ďalšie záruky (úplný zoznam nájdete tu https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

  K tomuto medzinárodnému prenosu údajov môže dôjsť napríklad vtedy, keď môžu byť vaše osobné údaje prenesené, uložené alebo prístupné našim zamestnancom alebo dodávateľom v destinácii mimo krajiny, v ktorej sa nachádzate.  Napriek akýmkoľvek rozdielom v regionálnych alebo vnútroštátnych zákonoch budeme za každých okolností chrániť osobné údaje tak, ako je uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

  Uchovávanie údajov

  Naše doby uchovávania osobných údajov sú založené na obchodných potrebách a miestnych právnych požiadavkách. Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na účely spracovania, na ktoré boli informácie zhromaždené, a na akýkoľvek iný povolený súvisiaci účel. Môžeme si napríklad ponechať informácie, ktoré ste nám poskytli, tak dlho, ako je to potrebné na to, aby sme vám mohli poskytnúť služby, o ktoré ste požiadali prostredníctvom našej webovej stránky, a kým neuplynie lehota pre nároky, ktoré môžu z týchto služieb vyplynúť, alebo kým nesplníme regulačné požiadavky týkajúce sa uchovávanie takýchto údajov. Ak teda používame vaše osobné údaje na viac ako jeden účel, budeme ich uchovávať, kým nevyprší účel s najneskoršou dobou; ale po uplynutí tohto obdobia ho prestaneme používať na účely s kratšou dobou.

  Keď už osobné údaje nie sú potrebné, údaje buď nenávratne anonymizujeme (a anonymizované informácie môžeme ďalej uchovávať a používať), alebo údaje bezpečne zničíme.

 • Marketing

  Máte právo nás požiadať, aby sme nespracovávali vaše osobné údaje na marketingové účely. Budeme vás informovať, či máme v úmysle použiť vaše informácie na takéto účely alebo ak máme v úmysle poskytnúť vaše informácie akejkoľvek tretej strane na takéto účely. Svoje právo zabrániť takémuto spracovaniu môžete uplatniť tak, že nezaškrtnete niektoré políčka vo formulároch, ktoré používame na zhromažďovanie vašich osobných údajov. Toto právo môžete kedykoľvek uplatniť aj tak, že nás budete kontaktovať, ako je uvedené v časti „Kontaktujte nás“ nižšie.

  Aktualizácia informácií

  Vynaložíme primerané úsilie, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú presné. Aby ste nám s tým pomohli, mali by ste nás informovať o akýchkoľvek zmenách osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a to tak, že nás budete kontaktovať, ako je uvedené v časti „Kontaktovanie“ nižšie.  

  Vaše práva

  Máte právo na informácie. Snažíme sa vám poskytovať transparentné informácie prostredníctvom oznámení, ako je toto.

  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho používania vašich osobných údajov, mali by ste najprv vyplniť webový formulár žiadosti dotknutej osoby, ktorý je na tento účel vytvorený. Prístup k nemu získate tu. Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na našich úradníkov pre ochranu údajov.  

  Formulár žiadosti dotknutej osoby ›

  Za určitých podmienok, ak máte bydlisko v EÚ, Kalifornii alebo inej jurisdikcii, ktorá vám poskytuje práva zo zákona, môžete mať právo požadovať, aby sme:

  (a) vám poskytli ďalšie podrobnosti o tom, ako používame vaše informácie;

  (b) vám poskytli kópiu vašich osobných údajov, ktoré uchovávame;

  (c) aktualizovali akékoľvek nepresnosti v osobných údajoch, ktoré uchovávame (pozrite si časť „Kontaktujte nás“);

  (d) vymazali všetky osobné údaje, ktoré už nemáme zákonný dôvod na použitie;

  (e) ak je spracovanie založené na súhlase, vypýtali váš súhlas, aby sme toto konkrétne spracovanie zastavili;

  (f) namietali proti akémukoľvek spracovaniu založenému na legitímnych záujmoch, pokiaľ naše dôvody na takéto spracovanie neprevažujú nad tým, že by boli dotknuté vaše práva na ochranu údajov; a

  (g) obmedzili spôsob, akým používame vaše informácie počas prešetrovania sťažnosti.

  h) nepodliehali profilovaniu ani rozhodnutiam založeným na automatizovaných rozhodnutiach, ktoré by mohli mať nepriaznivé účinky.

  Upozorňujeme, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách. Okrem toho sa tieto môžu medzi krajinami mierne líšiť v dôsledku národných špecifík. Napríklad vo Francúzsku máte okrem vyššie uvedených práv aj právo definovať smernice, ako chcete, aby sa vaše osobné údaje používali po vašej smrti.

  Ak si želáte uplatniť niektoré z týchto práv, skontrolujeme váš nárok a odpovieme vám v príslušnom časovom rámci.

  Ak nie ste spokojní s tým, ako používame vaše osobné údaje alebo s našou odpoveďou na akékoľvek uplatnenie týchto práv, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu v mieste vášho obvyklého bydliska alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu zákona. Pri komunikácii s vami vám poskytneme kontaktné údaje, ktoré vám umožnia efektívne uplatňovať vaše práva. V prípade členských štátov EÚ kliknite sem a pozrite si zoznam a kontaktné informácie dozorných orgánov EÚ. V prípade Spojeného kráľovstva kontaktujte Úrad komisára pre informácie Ako nás môžete kontaktovať | ICO).

  Ďalšie špecifické ustanovenia pre krajinu alebo región

  Tam, kde Worldline podlieha určitým požiadavkám na ochranu osobných údajov v Spojených štátoch amerických v štáte Kalifornia, platí aj toto: v súlade s požiadavkami na zverejnenie podľa Kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov („CCPA“) Worldline nepredáva a nebude predávať vaše osobné údaje.

  Okrem toho máte právo:

  • požadovať od nás prístup k vašim osobným údajom, ktoré o vás Worldline zhromažďuje, používa alebo zverejňuje;

  • požiadať o vymazanie osobných údajov o vás;

  • na nediskriminačné zaobchádzanie pri výkone ktoréhokoľvek z vašich práv na ochranu údajov;

  • v prípade našej žiadosti o prístup k vašim osobným údajom, aby tieto informácie boli prenosné, pokiaľ je to možné, v ľahko použiteľnom formáte, ktorý vám umožní bez prekážok preniesť tieto informácie ďalšiemu príjemcovi.

  Kontaktujte nás

  V závislosti od toho, kde sa nachádzate, môže byť „správca údajov“ vašich osobných údajov, ktoré spracúvame podľa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov, odlišný.  

  Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmto oznámením alebo si chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv dotknutej osoby, požiadajte, vyplňte webový formulár žiadosti dotknutej osoby určený na tento účel. Prístup k nemu získate tu.

  Tu nájdete zoznam spoločností skupiny, ktoré budú správcami údajov v ktorých krajinách, a získajte kontaktné údaje príslušného úradníka pre ochranu údajov.

 • Na našich webových stránkach používame cookies a sledovacie technológie. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame súbory cookie, pozrite si naše Oznámenie o súboroch cookie.

 • Môžeme zmeniť obsah našich webových stránok a spôsob, akým používame súbory cookie, a preto sa naše Oznámenie o ochrane osobných údajov a Oznámenie o súboroch cookie môžu v budúcnosti z času na čas zmeniť. Ak zmeníme toto Oznámenie o ochrane osobných údajov alebo naše Oznámenie o súboroch cookie, aktualizujeme dátum poslednej zmeny nižšie. Ak sú tieto zmeny podstatné, jasne to uvedieme na našej webovej stránke.

  Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 12. decembra 2022.

Príloha A: Použite odôvodnenia

Použitie osobných údajov podľa zákonov EÚ o ochrane údajov musí byť odôvodnené jedným z niekoľkých právnych „dôvodov“ a my sme povinní uviesť dôvody pre každé použitie v týchto zásadách.  Vysvetlenie rozsahu dostupných dôvodov nájdete tu.  Berieme na vedomie dôvody, ktoré používame na odôvodnenie každého použitia vašich informácií vedľa použitia v časti „Použitie vašich osobných údajov“ tohto oznámenia.

Toto sú hlavné právne dôvody, ktoré oprávňujú naše používanie vašich informácií: 

 • Súhlas: ak ste súhlasili s naším použitím vašich informácií (bude vám predložený formulár súhlasu v súvislosti s akýmkoľvek takýmto použitím a svoj súhlas môžete odvolať použitím možnosti „zrušiť odber“ v e-maile, ktorý ste dostali, alebo použitím formuláru Kontaktujte nás).

 • Plnenie zmluvy: ak sú vaše údaje potrebné na uzavretie alebo plnenie našej zmluvy s vami.

 • Právna povinnosť: kde potrebujeme použiť vaše údaje, aby sme splnili naše zákonné povinnosti.

 • Oprávnené záujmy: kde používame vaše informácie na dosiahnutie oprávneného záujmu a naše dôvody na ich použitie prevažujú nad akoukoľvek ujmou na vašich právach na ochranu údajov.

 • Právne nároky: ak sú vaše informácie potrebné na to, aby sme obhajovali, stíhali alebo vzniesli nárok proti vám, nám alebo tretej strane.

Príloha B 

Krajina

 

Právnická osoba vystupujúca ako prevádzkovateľ údajov

Poverenec pre ochranu údajov/ Kontakt na ochranu údajov

Všetky entity svetovej línie

equensWorldline SE

dataprotection-WLFS@worldline.com

Argentína

Worldline Argentina SA

dpo-worldline-mts@worldline.com / contato.protecaodedados@worldline.com

Austrália

ANZ Worldline Payment Solutions

dataprotection-ms-au@worldline.com

Rakúsko

 

 

PAYONE GmbH Austrian branch

privacy@payone.com

Worldline Austria GmbH

datenschutz.worldline@worldline.com

Worldline Financial Services (Europe) S.A., Austrian Branch

dataprotection.europe@worldline.com

Belgicko

Worldline e-Commerce Solutions BV / SRL

dataprotectionbe@worldline.com

Worldline e-Commerce Solutions Ltd.

dataprotectionbe@worldline.com

Worldline Financial Solutions NV / SA

dataprotectionbe@worldline.com

Worldline SA/NV

dpoms@worldline.com

Brazília

Worldline Brazil Serviços Ltda

contato.protecaodedados@worldline.com

Kanada

Bambora Inc

dpo-bambora@worldline.com

Česká republika

Worldline Czech Republic s.r.o.

dpoms@worldline.com

Dánsko

 

Bambora Online AS

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Danmark AS

dpo-bambora@worldline.com

Estónsko

Worldline Payment Estonia Oü

dataprotection-WLFS@worldline.com

Francúzsko

Retail International Holding SAS

dpo-worldline-france@worldline.com

Santeos SA

dpo-worldline-france@worldline.com

Similo SAS

dpo-worldline-france@worldline.com

Worldline France SAS

dpo-worldline-france@worldline.com

Worldline SAdpo-worldline-france@worldline.com
Worldline MS France SA dpo-worldline-france@worldline.com
Worldline e-commerce Solutions SASdataprotectionbe@worldline.com
Worldline IGSA SAdpo-worldline-france@worldline.com
Worldline Business Support SASUdpo-worldline-france@worldline.com
Worldline Prepaid Service France SAS dpo-worldline-france@worldline.com
Consoprotec SAS         dpo-worldline-france@worldline.com

Nemecko

 

 

Credit & Collections Service GmbH

datenschutz@creditcs.de

Worldline Healthcare GmbH

dataprotection-whc@worldline.com

Worldline PAYONE Holding GmbH

privacy@payone.com

PAYONE GmbH

privacy@payone.com

Worldline Germany GmbH

datenschutz.worldline@worldline.com

Grécko

Worldline Merchant Acquiring Greece S. A.

dl-dpo.gr@worldline.com
Société Anonyme for the Management & Operation of Networks for Electronic Transactions Cardlinkdpo@cardlink.gr

India

 

Worldline Global Services Pvt. Limited

dpo.wgs@worldline.com

Worldline e-payments India Pvt. limited

dpo.wlindia@worldline.com

Taliansko

Worldline Merchant Services Italia

dataprotectionofficer.italia@worldline.com

Japonsko

Worldline Japan Limited

dpo.ms.apac@worldline.com

Lotyšsko

Worldline Latvia SIA

dataprotection-WLFS@worldline.com

Litva

Worldline Lietuva UAB

dataprotection-WLFS@worldline.com

Luxembursko

Worldline Financial Services (Europe) S.A.

dataprotection.europe@worldline.com

Worldline Europe SA

dataprotection.europe@worldline.com

Holandsko

equensWorldline NV

dataprotection-WLFS@worldline.com

Global Collect Services B.V.

(Worldline Digital Commerce)

dataprotection.epay-ing@worldline.com

Worldline BV

dpoms@worldline.com

Singapur

Global Collect Services Asia Pacific Pte Ltd

dpo.ms.apac@worldline.com

Španielsko

Worldline Iberia SA

dles-datospersonalesiberia@worldline.com

Worldline MS Iberia, S.L.U.dpoms@worldline.com

Švédsko

Bambora AB

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Device AB

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Group AB

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Telesales AB

dpo-bambora@worldline.com

DevCode AB

dpo-bambora@worldline.com

All Bambora entities

dpo-bambora@worldline.com

Worldline Sweden AB

dpo.ms.sweden@worldline.com

Švajčiarsko

Worldline Switzerland Ltd

dataprotection.switzerland@worldline.com

Spojené kráľovstvo a Írsko

Worldine E-Commerce Solutions (UK) Ltd.

Worldine IT Services UK Limited

Worldine Merchant Services UK Limited

Worldine Retail Enterprise (UK) Limited

dpo-rbub@worldline.com

USA

MRL Pay. Inc

dataprotection@worldline.com

Worldline Holdings US. LLC

dataprotection@worldline.com

Worldline US Inc.

dataprotection@worldline.com